Til innholdet

Prosjektnummer

900947

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900947
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2013
Sluttdato: 23.12.2013

FHF-fagdag marint restråstoff 2013

Fagdagen ble arrangert på Radisson Blu Gardermoen 28. november 2013. Det var 65 deltakere og 17 foredragsholdere. Det var valgt å arrangere programmet med mange og korte (15 minutters) foredrag.

Foredragsholderne ble oppfordret til å vektlegge hovedpoenger og betydning for næringen. Det ble mottatt mange positive tilbakemeldinger på foredragene og arrangementet.
 
Et forbedringspunkt var å oppnå mer publisitet i media i forkant av arrangementet.
Marint restråtoff ble strategisk satsingsområde for FHF i 2012. Det ble avholdt et miniseminar vinteren 2012, og det ble avholdt Maring fagdag i samarbeid med FHL høsten 2012. I september 2013 ble Marin Ingredients Conference 2013 avholdt med FHL som hovedarrangør og FHF som sponsor og samarbeidspartner gjennom deltakelse i programkomite. FHF Fagdag marint restråstoff 2013 er en vesentlig arena for formidling og identifisering av viktige FoU-områder for næringen og for FHF.  
Å bidra til formidling av resultater fra gjennomførte og pågående prosjekter for næringen og andre relevante parter. Fagdagen skal også bidra til å identifisere vesentlige FoU-tema for næringen, FHF og andre interesserte.
Fagdagen skal øke kunnskapen i næringen om gjennomførte og pågående prosjekter og på den måten bidra til å identifisere vesentlige FoU-tema for næringen, FHF og andre interesserte.
Fagdagen ble arrangert på Radisson BLU Airpost Hotel, Gardermoen
Tidspunkt: Torsdag 28.11.2013 kl. 09.00–15.30
De fleste presentasjonene fra samlingen er tilgjengelige fra prosjektsiden.
 
Program
Innledning og FHFs prioriteringer og arbeid på feltet.
Stein Ove Østvik, Fagsjef FHF

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff.
Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk og Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse

Marin ingrediensindustri.
Roger Richardsen, Sintef Fiskeri og havbruk

Sjømat og human helse: FHFs innsats på området.
Merete Bjørgan Schrøder, FHF

Pause

Markedsmuligheter for “umoden” silderogn til konsum.
Wenche Emblem Larssen, Møreforsking; Bjørn Tore Nystrand, Møreforsking; og Jon Erik Stensli (Segel)

Restråstoff fra NVG-sild til konsum.
Margareth Kjerstad, Møreforsking

Teknologi for uttak og sortering av restråstoff.
Bendik Toldnes, SINTEF Fiskeri og havbruk

Hvitfisk restråstoff: Fra hav til marin ingrediens.
Jørn Pedersen, INAQ Management

Lunsj

Ensilering i hvitfiskflåten: vinn vinn for fiskeri- og havbruksnæringen.
Jørgen Seliussen, Hordafor AS

Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt.
Sissel Albrektsen, Nofima

Biotilgjengelighet for bioaktive peptider.
Kjetil Elvevold, D’liver AS

Pause

Hva gjør Havfisk og utfordringer for flåten.
Ari T. Josefsson, Havfisk AS

Økt produksjon av laks basert på marint restråstoff.
Ted Andreas Mollan, Ewos AS

FHLs overordna politikk på området.
Kristin Alnes, FHL

Marine ingredienser: Smakebiter på aktuelt regelverk.
Gunn Harriet Knutsen, FHL

Hva skjer med restråstoff i hvitfiskindustri.
Randi Karlsen, Br. Karlsen AS

FoU-behov: Bioaktive peptider.
Jaran Rauø, Marealis AS

Oppsummering/diskusjon

15.30 Avslutning
Åpen samling for næringen, der presentasjoner publiseres på fhf.no.
keyboard_arrow_up