Til innholdet

Prosjektnummer

900750

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900750
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2012
Sluttdato: 02.04.2012

Workshop: Fjerning av tykkfiskbein (pin bone) i hvitfisk

FHF arrangerte et arbeidsmøte om automatisk fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk 2. mars 2012 på Gardermoen. På møtet ble tidligere forskningsresultater gjennomgått. Utstyrsprodusenter presenterte sine teknologiske innfallsvinkler og forslag til løsninger for automatisk fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk.

I rapporten oppsummerer Matis, SINTEF og Nofima tidligere FoU på området, som er åpent tilgjengelig. De gir også innspill til nye aktiviteter som skal bidra med basiskunnskap i utviklingen av teknologi for automatiske plukking av tykkfiskbein i hvitfisk.

Rapporten foreslår at det blir arbeidet videre innenfor følgende FoU-områder:
• Vision-systemer for deteksjon av tykkfiskbein
• Øke kunnskapen om hvordan tykkfiskbein er festet og hvordan de kan løsnes
• Utvikle metode for fysisk/kjemisk fjerning av tykkfiskbein
• Utvikle andre metoder som kan benyttes for effektiv fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk

I etterkant av møtet har FHF etablert en ressursgruppe sammensatt av personer fra fiskeindustrien, fangstleddet og oppdrettsnæringen. Aktuelle nye FoU-aktiviteter vil bli drøftet med denne ressursgruppen. FHF vil imidlertid også holde hele næringen orientert om fremdriften og fortløpende formidle resultater fra FoU-arbeidet på dette området.

På oppdrag fra FHF har SINTEF Raufoss Manufacturing, Matis og Nofima utarbeidet en forprosjektskisse som kan resultere i et prosjektforslag for automatisert fjerning av tykkfiskbein (pin bone) i torsk, uten å skjære bort et snitt i fileten.
 
Behov for automatisering
Forbrukerne ønsker filét og andre produkter av hvitfisk som er beinfrie og samtidig koster så lite som mulig. Fjerning av tykkfiskbein er i stor grad en manuell arbeidskrevende operasjon, alternativt automatisert utskjæring av tykkfiskbeina. Redusert manuell håndtering er derfor ønsket for å:
• Redusere behovet for operatører, som i mange tilfeller er vanskelig å skaffe
• Redusere høye operatørkostnader
• Redusere svinn og økt utbytte når tykkfiskbein trekkes ut istedenfor skjæres ut med et snitt
• Bedre utnyttelsen av hele fileten når den ikke deles med et snitt
• Sikre god hygiene
• Gi bedriftene en totalt sett bedre økonomi
 
Forskningsutfordringer på området automatisert beinfjerning
Det er gjennomført flere prosjekter tidligere innenfor ulike tema som er viktige for automatisert beinfjerning. Dette spenner fra hvordan bein er festet til fiskekjøttet til hvordan gripe og fjerne beina. I et planlagt arbeidsmøte (workshop) vil resultater fra tidligere prosjekter og hva som evt. mangler for de ulike temaene bli presentert. Disse presentasjonene gir grunnlaget for å diskutere forskningsutfordringene i et faglig sammensatt fora med utstyrsindustri, produsent og forskningsmiljø tilstede i en workshop.
Å sammenfatte kunnskap om egenskaper til og innfesting av tykkfiskbein i torskefilet, og hvordan beina kan plukkes ut på en effektiv måte.
Dette forprosjektet skal danne grunnlag for å oppnå en mer effektiv plukking av tykkfiskbein i torskefilet gjennom felles diskusjon og vurdering av status og muligheter mellom industri og forskning.
 
Forprosjektet vil også gi grunnlag for å vurdere risikoen i prosjektet før man tar beslutning om oppstart eller utsetting.
Følgende aktiviteter skal gjennomføres av forskningsinstitusjonene i prosjektet:
• Forberedelse og deltagelse på arbeidsseminar
• Kartlegging av andre relevante FoU-resultater når det gjelder fjerning av tykkfiskbein
• Utarbeide en rapport som beskriver status og forskningsutfordringer (“State of the art”) i etterkant av arbeidsmøtet
• Ved behov utarbeide en prosjektbeskrivelse der målsetningen er å skaffe ny og utfyllende informasjon om plukking av tykkfiskbein hos torsk.
Presentasjoner fra SINTEF, Nofima og Matis på arbeidsmøtet, og utarbeidelse av en åpen “State-of-the-art”-rapport.
keyboard_arrow_up