Til innholdet

Prosjektnummer

900606

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900606
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2011
Sluttdato: 01.10.2011

BE lakselusprosjekt: Fase I

I februar, mars og april 2011 har prosjektets fase 1 bestått av flere parallelle aktiviteter. I hovedsak har det vært bygging og ferdigstillelse av testtank og testrigg, diskusjoner og møter med potensielle og nå utvalgte leverandører, samt tett oppfølging og tilrettelegging av dokumentasjon og budsjettmodeller overfor Innovasjon Norge. Beck Engineering har internt hatt 3–4 personer i aktivitet i perioden.

Etter 10–11 måneder med aktiviteter innenfor områdene bygging av testrigg og kontrollrom, spektrografi, laseroptimalisering, maskinsyn, styringssystem og fiskevelferd/-helse, kunne det konkluderes med at hovedmålet, å sannsynliggjøre at laserteknologi kan benyttes industrielt til avlusing av oppdrettslaks,  var nådd og at man hadde et “proof of concept”.

Det antas at resultatene vil kunne ha stor betydning for oppdrettsnæringen ved videre utnyttelse og Beck Engineering har allerede fått med seg de samme tre oppdrettsselskapene og Innovasjon Norge i et IFU-prosjekt (IFU–industrielle forsknings- og utviklingskontrakter), BE Lakselusprosjekt – Fase 2.
Beck Engineering AS (BE) har patentert en mulig løsning der lakselus fjernes med laser, ved hjelp av maskinsyn som står i kommunikasjon med en kraftig fokuserbar lyskilde.
 
Den første milepælen i BE sitt lakselusprosjekt – om lakselus kan drepes med laser – er oppnådd ved at selskapet har skutt og drept lakselus med laser i kontrollerte omgivelser i 2010. For å komme videre, må det sannsynliggjøres at laserteknologi kan benyttes industrielt til avlusing av oppdrettslaks.
Å sannsynliggjøre at laserteknologi kan benyttes industrielt til avlusing av oppdrettslaks.
 
For å gjennomføre fase 1, må det utvikles og bygges et laboratorieoppsett som egner seg til forsøk på levende fisk. Dette laboratorieoppsettet vil bli brukt på to viktige områder:
1) som utviklingsplattform for styringssystem, laser, optikk og mekanikk.
2) til avlusing av levende fisk for å studere fiskens reaksjon og velferd under og etter behandlingen.
En måloppnåelse av fase 1 vil resultere i at Beck Engineering får en “proof of concept” på systemet og kan ta det videre til en kommersiell enhet som igjen oppdrettsnæringen og samfunnet vil ha stor nytteverdi av.

For oppdrettsnæringen vil det gi:
1) reduserte kostnader i forbindelse med avlusing
2) redusert eller ingen bruk av miljøskadelige kjemikalier
3) mindre eller ingen behov for flytting av fisken i forbindelse med avlusing
Hele prosjektet kan deles inn i flere faser, der hovedmålet etter fase 1 er å dokumentere at laserteknologi kan benyttes industrielt til avlusing. Fase 1 vil derfor gi avgjørende svar på om fjerning av lakselus med laser kan bli en mulig metode for næringen.

Fase 2, anslagsvis i løpet av 2012, bør innebære en ferdig utviklet prototyp og/eller “nullserie” i forkant av en påfølgende kommersialisering. Selskapet er avhengig av å fullføre og lykkes med fase 1 for at neste fase skal bli en realitet.
 
De ulike delprosjektene i fase 1:
1) Laseroptikk: Definere riktig type laseroptikk
2) Maskinsyn: Definere egnet system med kamera, kameraoptikk, lyskilde og filtre
3) Mekanikk: Definere et egnet prinsipp for å rette laseren mot lakselusa
4) Styresystem: Beskrive og utvikle et system som får laser, maskinsyn og mekanikk til å spille sammen
 
Hos SINTEF SeaLab/tilsvarende vil det kunne gjøres forsøk for videre optimalisering:
1) Laser: Definere riktig type laser med tilhørende optikk
2) Omgivelser og miljø:
- Hva ser lakseøyet og hvilke fargevariasjoner kan forekomme på lakseskinnet?
- Hvilken spektralrespons er det på lakselus på forskjellige stadier?
- Hvordan går laseren i vann og hvordan påvirkes strålen av urenheter i vannet?
3) Lyssetting: Optimalisere lyssetting både for kamera og kontrastnivå laks/lus.

Det vil både i fase 1, og deretter mer omfattende i fase 2, bli gjort studier fra Norges Veterinærinstitutt/veterinærer over hvordan fisken reagerer på behandlingsmetoden.

Fase 2 inngår ikke i dette prosjektet.
Etter avtale mellom involverte parter, skal prosjektet holdes konfidensielt inntil sluttrapportering foreligger. Årsaken er at en ser det som uheldig å offentliggjøre dette som en mulig løsning på lakselusproblemene før mer dokumentasjon foreligger.
keyboard_arrow_up