Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900208

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900208
Status: Avsluttet
Startdato: 13.06.2008
Sluttdato: 15.03.2009

Miljøregnskap for fiskeri og havbruk: Seminar om forarbeidet til hovedprosjektet

Hovedprosjekt ble etablert i september 2008, og vil pågå til november 2009. Se FHF-prosjektet “Miljøregnskap for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge” (FHF-900097).
Etter initiativ fra Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) er det gjennomført et FHF-prosjekt “Forprosjekt miljøregnskap” (FHF-261094), der et grunnlagsdokument om miljøregnskap for fiskeri og havbruk er utformet. Forprosjektet konkluderte klart med at det er realistisk å kunne utarbeide miljøregnskap for fiskeri oig havbruk.
1) Å gjennomføre et åpent seminar der status for miljøregnskap innen fiskeri og havbruk presenteres.
2) Å gjennomføre en åpen diskusjon om hvordan et prosjekt om miljøregnskap for fiskeri og havbruk bør gjennomføres.
3) Å utforme ferdig prosjektbeskrivelse.
Seminaret vil gi de som deltar en direkte oppdatering av kunnskap om miljøregnskap, samtidig som det vil gi et godt grunnlag for planlegging, beskrivelse av og gjennomføring av et hovedprosjekt om miljøregnskap for fiskeri og havbruk.
Fagdag, med en åpen del der status og kunnskap om miljøregnskap presenteres, etterfulgt av en del der grunnlag for fremtidig hovedprosjekt klarlegges, diskuteres og beskrives.
1) Åpen fagdag 13. juni 2008.
2) Hovedprosjektbeskrivelse innen utgangen av juni 2008.
keyboard_arrow_up