Til innholdet

FHFs Havbrukssamling 23. og 24. september

Avsluttet

September 23 - 24, 2014

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 18:00

Påmelding til arrangementet

FHFs Havbrukssamling 23. og 24. september

FHFs årlige høst-samling for hele verdikjeden Havbruk blir i år 23. og 24. september på Rica Hell hotell ved Værnes flyplass.
Årets samling vil som før dekke bredt, men samtidig være spisset på de viktigste FoU-problemstillingene i næringen.

FHFs årlige Havbrukssamling er en viktig arena som vil samle store deler av næringen.
Noter derfor datoene i kalendere, og det er alt nå åpnet for å kunne melde seg på.

Årets Havbrukssamling vil på dag 1 starte med en felles-sesjon med særlig fokus på rammebetingelser, lokalitetstilgang og kvalitet mens resten av dagen deles i 3 parallellsesjoner på temaene Kvalitet / Post-smolt og semilukket teknologi / Bærekraft med fokus på rømming, begroingskontroll og bunnpåvirkning.
Dag II er fokusert på 2 delsesjoner. Temaene på Kvalitet videreføres fra dag 1, mens ikke-medikamentell kontroll med lus adresseres i et bredt anlagt seminar som avsluttes med dagmøte på MetaLice (på engelsk).

Program finner du her: Havbrukssamlingen

Presentasjoner fra samlingen:

Plenum dag 1

Innledning
Tilgang på lokaliteter
Melanin
Mer og bedre areal

Kvalitetssesjon dag 1
Bransjeutfordringer
Holdbarhet laks
Kvalitetssortering
Pinnebeinstatus laks
Tekstur
Trenging, kjøling, utblødning
Økt kontroll med listeria

Bærekraftsesjon dag 1
Begroing
Bunnpåvirkning og dokumentasjon
Menneskelige faktorer og rømming
Notvask som risikooperasjon
Om DNA Barcoding

Postsmolt - semilukket dag 1
CO 2
Tetthet og flow
Fiskevelferd og vannkvalitet i semilukket merd
Optimalisert Postsmolt Produksjon NFR - OPP

Plenum dag 2

Tapsårsaker i sjøfasen

Ikke-medikamentelle tiltak mot lus dag 2
Innledning
Bruk av ferskvann
Integrert lusekontroll
Lakselus og vaksinestatus
Lusekontroll, hvor må næringen gå
Luseresistens i avlsarbeid
Lusetuben 2014
Ocea Thermolicer
Permaskjørt
Planktonduk
Seafarm Pulse Guard
Snorkelmerder
Stingray
Undervannsforing og undervannslys

keyboard_arrow_up