Til innholdet

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

For å utløse markedspotensialet for pelagisk restråstoff, er det behov for å kunne produsere produkter med forutsigbar kvalitet og holdbarhet.

Det stilles i dag strenge krav til råstoffkvalitet og prosessmetode ved produksjon av marint protein av restråstoff fra pelagisk fisk.  På tross av at det er gjort en rekke studier på dette området  er det fortsatt et potensiale for å øke verdien av proteinfraksjonen. Det gir igjen økt behov for FoU-innsats på området.   

Prosessen for fremstilling av protein (fiskemel) går gjennom flere trinn med ulike prosesser. Midtveis i produksjonen skal vann fjernes fra proteinfraksjonen. Det skjer i dag i en tørke.

I denne prosessen eksponeres proteinet for høy temperatur i kombinasjon med eksponering av oksygen. Det fører til at fettrestene i proteinfraksjonen oksyderes. Det påvirker holdbarheten og kvaliteten på sluttproduktet betydelig.

For å finne fram til en produksjonsmetode som gir lavere oksidasjon av proteinet, er det nødvendig med en gjennomgang og kartlegging av eksisterende metoders egnethet. Valg av eksisterende metode skal være godt begrunnet i søknaden.

Basert på en slik gjennomgang av eksisterende teknologi og metoder, er det behov for å videreutvikle og tilpasse produksjonen slik at proteinfraksjonen kan godkjennes som råstoff til petfood markedet. I dette prosjektet skal kapasiteten til den utviklede, eller tilpassede teknologien tilsvare kapasiteten i pilotskala (altså ikke av samme størrelse som i tradisjonelle fiskemel fabrikker).

Målsetting /Problemstilling

Utvikle ny- eller tilpasse eksisterende teknologi for fremstilling av i proteinprodukter fra restråstoff av pelagisk fisk med lavest mulig oksidering og med en kvalitet som er godkjent av petfood markedet.

Delmål:

  • Gjennomføre et forstudium og presentasjon av ulike eksisterende metoders egnethet.
  • Utvikle metode og teknologi med optimaliserte produksjonsparametere.
  • Avklare optimal bruk av antioksidanter basert på grundige analyser.
keyboard_arrow_up