Til innholdet

Utlysning; Nasjonale ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 3,3 millioner kroner for å gjennomføre ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i perioden 2020-2022

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901606

De nasjonale ringvirknings- og verdiskapingsanalysene er gjennomført på oppdrag fra FHF i en ubrutt tidsserie på om lag 15 år. Målet med arbeidet har vært å gi:

 • Oversikter over bidrag til BNP og sysselsetting for sjømatnæringen henholdsvis på nasjonalt nivå, i fiskeflåten og i leverandørindustrien.
 • Oversikt over ringvirkninger.
 • I tillegg til verdiskaping i form av sysselsetting og bidrag til BNP, er flere nærmere definerte parametere og indikatorer utarbeidet (se utlysningstekst).

FHF ønsker nå å gjennomføre ringvirknings- og verdiskapingsanalyser etter følgende plan i perioden 2020-2022:

 • Nasjonale analyser gjennomføres i 2020, 2021 og 2022.
 • Analyse av fiskeflåtens bidrag gjennomføres i 2020 og 2022.
 • Analyse av leverandørindustrien gjennomføres i 2021.
 • Det forutsettes at analysene gjennomføres på en slik måte at ringvirknings- og verdiskapingstallene som framkommer er sammenlignbare med tidligere års analyser.

Målsetting 

Målet med arbeidet er (som i tidligere utførte analyser) å gi:

 • Oversikter over verdiskaping i form av bidrag til BNP og sysselsetting for sjømatnæringen henholdsvis på nasjonalt nivå (2020, 2021 og 2022), i fiskeflåten (2020 og 2022) og i leverandørindustrien (2021).
 • Oversikt over ringvirkninger (samme analysefrekvens som i punktet ovenfor).
 • I tillegg til verdiskaping i form av sysselsetting og bidrag til BNP, kan flere nærmere definerte parametere og indikatorer utarbeides etter dialog med referansegruppen.
 • I tillegg skal det vurderes om og hvordan metodikk for datainnhenting for å gjennomføre fremtidige verdiskapings- og ringvirkningsanalyser kan forenkles eller "automatiseres" i større grad enn hva som er tilfellet i de analyser som gjennomført frem til i dag.

 

 

keyboard_arrow_up