Til innholdet

Kartlegging av matsvinn i norsk sjømatindustri 2020

FHF lyser ut inntil 2,0 millioner NOK for å få utført forskning for å kartlegge og gi en oversikt over reelle tall for matsvinn i norsk sjømatindustri for året 2020.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901653

Problemstilling 

I 2015 undertegnet myndighetene og matbransjen en intensjonsavtale om å bidra til å redusere matsvinnet i Norge. I 2017 ble derfor prosjektet «Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatindustrien» etablert. Prosjektet har kartlagt følgende:

  • Hvilke deler av fisken som er nyttbar
  • Mengde matsvinn i sjømatindustrien i 2018 og 2019
  • Årsaker til matsvinn
  • I tillegg har prosjektet utviklet et rapporteringsverktøy som industrien kan bruke til rapportering av matsvinn.

Sjømatnæringen har forpliktet seg til å bidra til å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. I den anledning ligger det et krav om å rapportere matsvinntall også for året 2020 til myndighetene ved Klima- og miljødepartementet (KMD). Så langt har vi tall for 2018 og 2019, men 2020-tallene må også fremskaffes før hovedrapporteringen i 2021. Det er også behov for å inkludere flere bedrifter i rapporteringen for 2020. 

FHF ønsker å bidra til å fremskaffe denne dokumentasjonen ved å finansiere et oppfølgingsprosjekt som dokumenterer forholdene nevnt over. Dette vil gi et godt grunnlag for å dokumentere om sjømatindustrien (-bransjen) når målet om å bidra til å halvere matsvinnet, slik de har forpliktet seg til i bransjeavtalen. Problemstillingen lyses derfor ut nå for å få inn data for 2020. 

Målsetting 

Hovedmål

Hovedmålet med arbeidet er å registrere sektorvis matsvinn i sjømatindustrien samt rapportere matsvinntall for hele sjømatindustrien (bransjevis) for året 2020 til myndighetene.

Delmål

  • Å synliggjøre årsaker til matsvinn på sektor- og bransjenivå.
  • Å rapportere tiltak som er iverksatt av bedrifter og sjømatindustrien (verdikjeden) for å redusere matsvinn.
  • Å synligjøre besparelser ved å redusere matsvinn på bransjenivå (hele sjømatindustrien).
  • Å synliggjøre hvordan matsvinn håndteres: går det til fôrproduksjon eller håndteres det som avfall?

Les hele utlysningsteksten for utfyllende informasjon

keyboard_arrow_up