Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1719 treff

Vi fant 138 sider

Rensefiskkonferansen 2017

Rensefiskkonferansen 2017 ble holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 8.- 9.februar. Presentasjonene kan nå lastes ned fra denne siden.

Lukkede ventemerder ved lakseslakteri

Prosjektgruppen presenterte resultatene i prosjektet og det ble en åpen diskusjon rundt hvilke konsepter for lukkede ventemerder som er de mest økonomisk bærekraftige. Workshop fant sted 15.november på Clarion Hotell & Congress i Trondheim fra klokken 10.00

Avlusing med hydrogenperoksyd og miljøfaktorer - erfaringsseminar

SINTEF og FHF inviterer til åpent erfaringsseminar med fokus på kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner. Seminaret er gratis og blir arrangert onsdag 16.november 2016 på Radisson Blu Hotell, Værnes.

Frisk Fisk 2017

Frisk Fisk-konferansen er en nasjonal møteplass for fiskehelse, og har som intensjon å være oppdrettsnæringens, forskningsmiljøene og forvaltningen i Norge sin viktigste arena for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging innen fiskehelse.

ILA Workshop

FHF og Veterinærinstituttet inviterer til en ILA workshop på Radisson Blu, Værnes 3.-4. april 2017.

International Cleaner Fish Summit

The Norwegian Seafood Research Fund (FHF) and Scottish Aquaculture Innovation Centre (SAIC) invite you to an international summit on cleaner fish best practice.

Behandling mot AGD – workshop

FHF inviterer til AGD workshop på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 1.juni 2017.

Studentdag under Aqua Nor

18. august ønskes studenter fra alle studieretninger velkommen til Studentdagen når havbruksnæringa inviterer til nettverksbygging i faglige og sosiale rammer.

Nasjonal konferanse på kontroll og forebygging av lakselus

FHFs Rensefiskkonferanse og seminar om medikamentfri kontroll med lakselus smelter sammen til ett arrangement: Forebygging og kontroll av lakselus.

Kysten rundt - Sandnesjøen 7.des

Møtet i Sandnessjøen blir viktige bidrag til bedret kontroll med lakselus på den enkelte lokalitet.
keyboard_arrow_up