Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1719 treff

Prosjektnr: 811003
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Hovedprosjekt om kollektive arbeidsformer

Prosjektnr: 901559
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Kartlegging av tilgjengelig teknologi for automatisert vasking og rengjøring av produksjonsanlegg i norsk og europeisk næringsmiddelindustri

Det stilles stadig strengere krav til vask og renhold av næringsmiddelindustrien fra både norske og utenlandske myndigheter. Dette gjelder også norsk sjømatindustri der hensyn til mattrygghet stadig blir viktigere. Med økt fokus på renhold, økes også kostnadene for hver enkelt ...
Prosjektnr: 901574
Varighet: 2019 - 2020
Status: Avsluttet

Konsekvenser av algesituasjonen i nord

​I mai 2019 oppstod en omfattende oppblomstring av mikroalgen Chrysochomulina leadbeatrii i deler av Nordland og Troms. Mikroalgen flyter fritt i vannmassene og blomstrer opp på våren. Normalt registreres den i lave konsentrasjoner men med ujevne mellomrom kan det oppstå oppbloms ...
Prosjektnr: 313024-5
Varighet: 2006 - 2006
Status: Avsluttet

Levende mellomlagring av kongesnegl

Prosjektnr: 313074-1
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Sekretariatfunksjon for Krabbeutvalget 2007

Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i fiskerinæringen. I den anledning er det behov for å få en oppdatert kunnskapsstatus på området. Denne inkluderer en kortfattet oversikt over forskningen som er gjort omkring ressur ...
Prosjektnr: 901612
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Effektiv og miljøvennlig kongekrabbeteine: Minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord, spesielt i Finnmark der det meste av det regulerte fisket skjer. Kvoten for 2019 er 1400 tonn hannkrabbe og 100 tonn hunkrabbe (Nilsen m.fl. 2019). Til tross ...
Prosjektnr: 901717
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Fangst og levendelagring av flatfisk ved bruk av artsselektiv snurrevad

Innenfor fjordlinjen langs norskekysten finnes det flere flatfiskarter (f.eks. rødspette (Pleuronectes platessa) og lomre (Microstomus kitt)) som per i dag er lite utnyttet. Næringen har vist interesse for å fiske etter disse artene, men det er flere utfordringer knyttet til besk ...
Prosjektnr: 901722
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Bidrag til verdiskaping: Årlig evaluering av utvalgte FHF-prosjekter

Det er avgjørende for næringen at fellesinnsatsen i FoU gjennom FHF skaper verdier, at den nye kunnskapen bidrar til økt verdiskaping, bærekraft og innovasjon. Det er viktig for FHF og næringen å både kunne skape, dokumentere og rapportere resultater av FoU-innsatsen. Å doku ...
Prosjektnr: 901740
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)

​Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri og havbruksnæringene med “det grønne skiftet”, for å redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til material gjenvinning eller resirkulering ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up