Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 17 prosjekter

Prosjektnr: 901844
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Restråstoffanalyser 2023–2025: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og ve ...
Prosjektnr: 901824
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Spørreundersøkelse om rekruttering til fiskeflåten

​Hvordan har de siste årenes endringer i flåtestruktur og teknologi påvirket rekruttering til fiskeflåten? Gjennom de siste tiårene har det vært mye diskusjon om rekruttering til fiskeflåten. I 2007 og 2015 gjennomførte Norges fiskerihøgskole og Ruralis to spørreundersøke ...
Prosjektnr: 901790
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien 2022–2026

En tredjedel av all mat som produseres i verden blir enten ødelagt eller kastet. Dette tilsvarer 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Hvis matsvinn var et eget land, ville det stått for det 3. største utslippet i verden av klimagasser. I Norge oppstod det 454 350 tonn matsvinn i 202 ...
Prosjektnr: 901720
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk: Prøveordning med auksjonsplikt

​Igangsetting av en prøveordning med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk ved årsskiftet 2021/2022 har sin bakgrunn i synkende andel fryst hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene, Råfisklaget og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). For å revers ...
Prosjektnr: 901660
Varighet: 2021 - 2022
Status: Avsluttet

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

Fiskerinæringen har endret seg mye gjennom de siste årene, både med hensyn på kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Lønnsomhet, overkapasitet, konkurransekraft på arbeidsmarkedet og fornyingstakt i flåten er argumenter framkommet i strukturdebatten for fiskeflå ...
Prosjektnr: 901644
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse i Norge

Det er viktig å få f​ram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Sentrale faktorer er fersk versus fryst, landinger i Nord-Norge kontra resten av landet osv. Basert på disse dataene kan næringen finne nye og gode løsninger for økt effektivitet og l ...
Prosjektnr: 901605
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Restråstoffanalyser 2020–2022: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land  og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgra ...
Prosjektnr: 901585
Varighet: 2019 - 2020
Status: Avsluttet

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enig om at det er liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. Dette er et problem ettersom prismekanismen i markedet ikke ser ut til å virke på en måte som premierer kvalitet. Da er d ...
Prosjektnr: 901573
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer for fiskeriene

Myndighetene må balansere ulike hensyn når de utformer fangstreguleringer og institusjonelle rammer for fiskeriene. I norsk fiskeriforvaltning har den miljømessige dimensjonen blitt høyt prioritert gjennom strenge adgangsbegrensninger og totalkvoter. Den økonomiske dimensjonen er ...
Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i fiskerinæringen. I den anledning er det behov for å få en oppdatert kunnskapsstatus på området. Denne inkluderer en kortfattet oversikt over forskningen som er gjort omkring ressur ...
keyboard_arrow_up