Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 308 prosjekter

Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901883
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Urea-tilsetning i fôr til oppdrettslaks: Effekt på sår, slimproduksjon, sjøvannstilpasning og fiskevelferd

​Norsk havbruk har store helsemessige utfordringer relatert til vintersår, sårdannelse og mekaniske skader fra håndtering og avlusing. Jamfør fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, er sår med tilhørende bakterielle infeksjoner, og sår/ mekaniske skader fra håndteringe ...
Prosjektnr: 901804
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Testing av skallmel i torskefôr

​Målet med prosjektet er uttesting av rekeskallmel i fôr til torsk. Uttestingen vil skje som en utvidelse av et fordøyelighetsforsøk for uttesting av krabbeskallmel i fôr til torsk knyttet til innovasjonsprosjektet “Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjo ...
Prosjektnr: 901829
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Reduksjon av mikroplast og plastmyknere i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg (REMIRA)

​Fiskeri og akvakultur har blitt identifisert som mulige kilder til mikroplast til det marine miljøet, selv om bidraget foreløpig er ukjent. Det er grunn til å forvente at de spesielle forholdene i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg genererer og oppkonsentrerer mikropla ...
Prosjektnr: 901686
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

AcuLice II: Lyd mot lus – dokumentasjon av virkning og fiskevelferd

​Idéen bak prosjektet er å verifisere en tidligere observert forebyggende effekt på infeksjon av lakse- og skottelus, samt effekt på velverd hos laks og rensefisk, ved bruk av et sammensatt akustisk lydbilde i sjøvann (AcuLice). Metoden er testet i ett storskala pilotprosjekt, ...
Prosjektnr: 901834
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE)

I norsk lakseoppdrett dør ca. 15 % av fisken i sjøvann før den er slakteklar, forårsaket av smittsomme sykdommer og andre utfordrende tilstander (Fiskehelserapporten 2021). En høy andel av tapet skjer første året i sjøfasen, som betyr at problemene kan reflektere suboptimale forh ...
Prosjektnr: 901820
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction (SMARTER)

​BackgroundMicroplastic (MP; <5 mm) is a ubiquitous marine pollutant, being found in all environmental compartments from the tropics to the poles. Available data suggest MPs and the chemicals associated with them may cause a range of toxicological effects in marine organisms a ...
Prosjektnr: 901783
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Fjerning av begroing på nøter med kontinuerlig børsting versus spyling: Sammenligning av effektivitet, fiskehelse, miljø og kostnader (No-Gro)

Begroing av nøter er en kontinuerlig utfordring for alle typer marin akvakultur og påvirker både fiskehelse og velferd, daglig operasjon og økonomi. Håndtering av begroing har hittil vært basert på bruk av kjemikalier og reaktiv rensing av nota. De mest brukte metodene, henholdsv ...
Prosjektnr: 901819
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekter av notvask ved bruk av kavitasjonsmetoder på miljø og fiskevelferd (ETNA)

​Påvekst på oppdrettsnøter er en kontinuerlig utfordring for akvakultur i sjø. Påvekstorganismer kan påvirke vannstrømmen rundt fiskemerder som igjen kan gi dårlig vannkvalitet og lavere driftssikkerhet, økt sannsynlighet for sykdom hos fisken pga. påvekstorganismene og assosiert ...
keyboard_arrow_up