Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk på Utlysninger ga 3 treff

Prosjektnr: 901398
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Strategi lakselus 2017: Koordinering av FHFs strategi for forebyggende tiltak mot lakselus

Gjennom to arbeidsmøter med FHFs ressursgruppe for lakselus er det pekt på prioriteringer som følges opp gjennom FHFs strategiske satsing på forebygging av lakselus. Satsingen skal bidra til at forebyggende tiltak blir tatt i bruk i næringen i større grad enn det er per 2017 ...
Prosjektnr: 900483
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Fremtidens oppdrettsnot – rømmingssikker og begroingsfri: Arbeidsmøte

Ulike initiativ og prosjekter er tidligere blitt gjort med tanke på nye løsninger for oppdrettsnøter og enkelte nyvinninger har sett dagens lys. Likevel domineres notmarkedet fremdeles av relativt tradisjonelle nylonnøter med store utfordringer knyttet til rømningssikkerhet og be ...
Prosjektnr: 901666
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

Bakgrunn for utlysningen var et behov for å utvikle en mer effektiv industriell prosess for å oppnå en klar sildeolje ved kjøletemperatur enn det som oppnås med dagens metode. Potensialet for økt verdiskapning i pelagisk industri ligger i økt bearbeiding av makrell i Norge, ...
keyboard_arrow_up