Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2096 treff

Prosjektnr: 901883
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Urea-tilsetning i fôr til oppdrettslaks: Effekt på sår, slimproduksjon, sjøvannstilpasning og fiskevelferd

​Norsk havbruk har store helsemessige utfordringer relatert til vintersår, sårdannelse og mekaniske skader fra håndtering og avlusing. Jamfør fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, er sår med tilhørende bakterielle infeksjoner, og sår/ mekaniske skader fra håndteringe ...
Prosjektnr: 901881
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Standard operasjonsprosedyre (SOP) for validering av automatisk lusetelling (AutoSOP)

​Dagens praksis med å håve ut og manuelt telle lus er tidkrevende, suboptimal for fiskevelferden, ikke representativ for hele fiskegruppens lusestatus, samt medfører stor usikkerhet på grunn av inkonsekvente prøvetakingsmetoder og påvirkningsfaktorer som værforhold etc. Basert på ...
Prosjektnr: 901856
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter (Refiba)

I 2022 eksporterte Norge ca. 820.000 tonn fryste produkter (torskefisk, pelagisk og reker) og ca. 120.000 tonn klippfisk og saltfisk. Denne sjømaten må beskyttes for å ivareta kvalitet og holdbarhet. Frossen sjømat og konvensjonelle produkter pakkes ofte i trefiberbasert emballas ...
Prosjektnr: 901860
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tracing lice using epigenetic markers (TraceLice)

​Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) har en høy reproduksjonsrate. Lakselusegg festes til kroppen til hunnlusen inntil larvene klekkes. Disse spres med havstrømmer og ved å bruke hydrodynamisk-biologiske modeller kan spredningen av luselarver forutsies. Men, eksperimentell s ...
Prosjektnr: 901863
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk rekestapper for vertikalfryser

I dag gjøres rekestapping manuelt av operatørene som fyller fryserne. Dette fordi det per i dag ikke er alternativ til denne manuelle prosessen. Rekestapping er en tung jobb, og det gjøres ved at operatøren sitter/står oppå fryseren og presser et hjemmelagd verktøy ned i frysebur ...
Prosjektnr: 901868
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

DNA-vaksine rettet mot spytt- og frontalfilamentproteiner (SaliFilaVax)

​En effektiv vaksine mot lakselus vil kunne begrense dagens bruk av mekaniske og biologiske behandlingsmetoder som i dag gir store og uholdbare velferdsproblemer i oppdrettsnæringen. Veien frem til en slik vaksine er imidlertid vanskelig, og det er få vaksiner mot parasit ...
Prosjektnr: 901889
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk

​Prosjektets overordnede idè er å utvikle ny teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk om bord i havfiskeflåten.Økt utnyttelse av marint restråstoff har høy prioritet på nasjonalt nivå, både i et økonomisk, miljømessig og ...
Prosjektnr: 901882
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Ytre faktorers påvirkning på bildebasert luseregistrering, basert på en anonymisert sammenligning av teknologier i felt: Et kunnskapsbidrag til ny standard (TELLUS)

​Det er mange fordeler med automatisk lusetelling og Mattilsynet ønsker teknologien velkommen, men mangel på referansestandarder og rammeverk for godkjenning gjør det krevende å implementere teknologien i næringen. Luseregistrering foregår i henhold til Luseforskriften og er fort ...
Prosjektnr: 901857
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisert løsning for legging av fisk på tørkerivogner

​Tørking av saltfisk er en arbeidkrevende og repetitiv prosess hvor det foregår mye arbeid over skulder høyde og under midje. Dette er en tung belastning for arbeiderne og resulterer i at tempoet er variabelt ut ifra hvem som utfører arbeids oppgaven.Den manuelle prosessen i dag ...
Prosjektnr: 901855
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisk saltrensing (RENT)

​Salt er en betydelig innsatsfaktor ved produksjon av salt- og klippfisk. ScanProd AS, SINTEF og ProsessIndustri AS har, i et tidligere prosjekt, “Utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake (ReSALT)” (FHF-901380), utviklet en velfunge ...
keyboard_arrow_up