Til innholdet

Prosjektnummer

901655

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901655
Status: Pågår
Startdato: 15.01.2021
Sluttdato: 15.11.2023

Stikkfri vaksinering med rekombinante proteiner og vevsmodulerende probiotika for forbedret immunitet og beskyttelse mot tenacibaculose hos atlantisk laks (ResisT)

​Sårutvikling forårsaket av bakterieinfeksjoner i sjøen er en utfordring i norsk lakseoppdrett. Hudproblemer assosiert med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er den største årsaken til bekymring. De siste årene har Tenacibaculum finnmarkense vært et økende problem i Nord-Norge. Utbrudd av tenacibaculose resulterer i tap, ofte ved overføring av smolt til sjøvann. Det finnes ingen effektiv vaksine mot tenacibaculose hos laksefisk. Målet med dette prosjektet er å undersøke om rekombinante antigenproteiner i kombinasjon med probiotika vil resultere i beskyttelse mot T. finnmarkense. ​Dette vil representere viktige tiltak som kan forbedre biosikkerheten knyttet til sårsykdom i laksenæringen.
​Hovedmål
Undersøke effekt av antigenproteiner og probiotika eller deres kombinasjon mot utviklingen av hudsår forårsaket av T. finnmarkense.

Delmål
• Å utvide karakteriseringen av antigenene og variasjon i Tenacibaculum.
• Å identifisere immunresponser og beste modell for vaksinering.
• Å teste grad av beskyttelse mot T. finnmarkense.
​Intraperitoneal vaksinering med inaktiverte bakterier har hittil ikke vist seg å være effektiv nok mot utvikling av tenacibaculose. Lykkes en annen tilnærmingsmetode for vaksinasjon vil dette kunne gi bedre fiskevelferd og lavere dødelighet.
​Prosjektet har to arbeidspakker (AP-er), begge arbeidspakkene er ledet av Nofima, med Cermaq som industripartner. 

AP1: Deteksjon av antistoffer med molekylære metoder 
Ansvarlig: Nofima v/ Lene Sveen

Arbeidet omhandler molekylærbiologiske metoder som antistoffproduksjon mot antigenene. Denne arbeidspakken benytter seg av rensede proteiner, vevsnitt og bakteriekulturer fra tidligere FHF-finansierte prosjekter. Delmål inkluderer immunhistokjemi på vevssnitt med T. finnmarkense, westernblot av cellelysater fra T. dicentrarchi, T. maritimum og T. finnmarkense for verifisering av antigenene i ulike arter, og lokalisering i bakteriecellen med mikroskopiteknikker. 

AP2: Immunisering 
Ansvarlig: Nofima v/ Christian Karlsen

Pre-immuniseringsstudien (Cermaq v/ Sverre Bang Småge) har som mål å undersøke hvordan eksponering mot proteinene ved bad og nasal vaksinasjon stimulerer responser i mukosale vev. 

Smittetest vil bli gjennomført basert på positive resultater fra pre-immuniseringsstudien og vil omfatte fire testgrupper som kombinerer immunisering med protein(er) og probiotisk eksponering. 

Prosjektdeltakere har tidligere erfaringer med fiskehelse, vevsfunksjoner i laks, ulike smittemodeller med studier av bakterier og inngående kjennskap til Tenacibaculum. Cermaq er også en av lakseprodusentene som har erfaring med tenacibaculose.  Miljøene har også kunnskap fra tilsvarende problemstillinger i tidligere prosjekt.
​Resultatene vil bli kommunisert i aviser som kyst.no, i Nofimas sosiale mediekanaler og på konferanse/webinar, i tillegg til en animasjonsfilm som vil oppsummere de viktigste funnene i prosjektet.
keyboard_arrow_up