Til innholdet

Prosjektnummer

901513

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901513
Status: Avsluttet
Startdato: 28.05.2018
Sluttdato: 15.09.2018

Verdiskapingsanalyser 2017–2019, tilleggsaktiviteter

​Det er utviklet animasjoner og effektivt kommunikasjonsmateriell som er avgjørende for at vediskapingsanalyser skal komme forståelig bredt ut, og derved kunne realisere potensialet i analysene
Dette prosjektet er et tillegg til arbeidet i prosjektet “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019”​ (FHF-901336). Rapporter og resultater er derfor formidlet på prosjektsiden til sistnevnte som utgjør hovedprosjektet.
Leveransene er rapportert/formidlet i henhold til prosjektbeskrivelsen. Del 1, ekstraarbeid med allerede avtalte verdiskapingsanalyser i prosjektet “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019”​ (FHF-901336), er innarbeidet i rapporter og presentasjoner som ble utarbeidet i 2018. Del 2, Animasjoner er bredt formidlet til sjømatnæringen og andre interessenter.
​Resultatene er etterspurte og har fått bred mediedekning nasjonalt. Både bedrifter, næringsorganisasjoner, myndigheter og politikere har gjentatte ganger vist til resultater fra dette arbeidet, som vurderes som nyttig. 
Referansegruppen i det foregående prosjektet “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019” (FHF-901336​​) ​​ønsker å få gjennomført enkelte tilleggsarbeider som anses ​å gjøre verdiskapingsanalysene enda mer relevante. I tillegg ønsker referansegruppen at det utarbeides animasjonsfilmer som presenterer de viktigste resultatene for verdiskapingsanalysene.
• Å gjøre analysene mer relevante ved at enkelte nye elementer analyseres og belyses.
• Å utarbeide et godt informasjonsmateriell i form av to animasjonsfilmer.
De samfunnsmessige effektene av sjømatnæringen blir belyst med noen flere parametere, samt at interesserte aktører får tilgang til et pedagogisk informasjonsmateriell i form av animasjonsfilmer.​
Hovedleveranser i prosjektet
I. Ekstraarbeid med allerede avtalte verdiskapingsanalyser
• Beregner skatt (men ikke hva skatten kan brukes til).
• Forklarer i større grad bakgrunnen for og årsaken til at tallene er som de er (for eksempel at den svært høye verdiskapingen fra havbruk skyldes høye laksepriser og høy lønnsomhet).
• Sammenligner resultatene for sjømatnæringen med resultatene for andre næringer (både havnæringene, de biobaserte landnæringene og andre).
• Justerer presentasjonene til det formatet de skal ha ihenhold til avklaringen som ble gjort høsten 2017. Dette gjelder også for restråstoffanalysen
• Beregner samlede investeringer.

II. Animasjoner
• Animasjoner for
   i) "Den nasjonale analysen" 
   ii) "Flåteanalysen" sammen med TYD AS
• Disse utformes på samme lest som animasjonen som ble laget for leverandøranalysen, både med hensyn til lengde (ca. 1 minutt og 40 sekunder) og utseende.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Ocean AS, SINTEF Teknologi og samfunn og TYD AS. SINTEF Ocean vil sammen med SINTEF Teknologi og samfunn stå for det faglige innholdet. TYD AS er hovedansvarlig for utforming av selve animasjonsfilmene.

Referansegruppen for det foregående prosjektet "Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring​ 2017–2019​" vil være referansegruppe for prosjektet.​
Resultatene fra de to verdiskapingsanalysene vil bli formidlet til organisasjonene i næringen, politiske myndigheter og presse. Tidspunkt for offentliggjøring av data avtales med referansegruppen og FHF. ​
keyboard_arrow_up