Til innholdet

Prosjektnummer

901443

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901443
Status: Avsluttet
Startdato: 19.12.2017
Sluttdato: 15.03.2018

Animasjon basert på rapporten “Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen – leverandører, utviklingstrekk og eksport”

• Animasjonsfilmen viser at teknologi- og serviceleverandørene til den norske sjømatnæringen i 2015 hadde en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 24,5 milliarder kroner og sysselsatte ca. 21 400 årsverk i Norge.
• Filmen får også frem at den direkte betydningen målt ved verdiskaping utgjorde ca. 11,7 milliarder kroner og målt ved sysselsetting ca. 9 520 årsverk.
• Endelig viser også at disse leverandørenes aktivitet gav opphav til ringvirkninger i det øvrige norske næringslivet tilsvarende en verdiskaping på ca. 12,7 milliarder kroner og en sysselsetting på ca. 11 920 årsverk.
Animasjonsfilmen er ferdig produsert og publisert her. Den er også tilgjengelig via FHFs YouTube-kanal og FHFs Facebook-sider.
 
Filmen er delt flere ganger og hadde flere hundre visninger på sosiale medier allerede første døgnet.
 
Filmen kan fritt brukes i presentasjoner osv.

Det har vært stor interesse for animasjonsfilmen på sosiale medier og flere omtaler/nyhetssaker også i fiskeripresse. Filmen er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet og til organisasjonene i sjømatnæringen, til deres bruk.

Høsten 2017 ble prosjektet  “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019” (FHF-901336), finansiert av FHF og utført av SINTEF. 

Resultatene fra prosjektet vil ha større verdi og gi større nytte både for næringen og samfunnet generelt dersom det kan formidles på en enkel intuitiv og forståelig måte, derfor ble utarbeidelse av animasjonsfilmer vurdert som et svært nyttig tiltak som forlengelse av prosjektet.
 
Etter vurdering av nytten av dette grepet knyttet til analysene i 2017, vil det vurderes tilsvarende tiltak for fremtidige liknende analyser.
Å produsere en animasjonsfilm som viser resultatene fra verdiskapingsanalyse utført i leverandørindustrien, og oppnå utstrakt spredning og aktiv bruk av dette verktøyet.
Nytten og verdien av å gjennomføre analyser på verdiskaping og ringvirkninger må forventes å øke betydelig når det kan formidles så godt, pedagogisk, forståelig og bredt som mulig.
Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Ocean AS, SINTEF Teknologi og samfunn og TYD AS. TYD er hovedansvarlig for den kreative delen av prosjektet, det vil si utforming av selve animasjonsfilmen. SINTEF Ocean vil sammen med SINTEF Teknologi og samfunn stå for det faglige innholdet i animasjonen.
 
Det viktigste faglige innholdet er identifisert i en prosess høsten 2017. TYD vil på bakgrunn av dette og en foreslått layout for animasjonen utarbeide en skisse til animasjonsfilmen, som vil bli drøftet med de andre partnerne før det lages en endelig versjon av animasjonen.
 
Referansegruppen for FHF-prosjektet “Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019” (FHF-901336) vil være referansegruppe for prosjektet.
Verktøyet distribueres bredt og fritt for størst mulig bruk og nytte.
keyboard_arrow_up