Til innholdet

Prosjektnummer

901405

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901405
Status: Avsluttet
Startdato: 10.04.2017
Sluttdato: 01.09.2017

Strategi Lakselus 2017: Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger – erfaringsdelingsseminar og modellforsøk i Hirtshals

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Hovedfunn
• Resultatene fra modellforsøkene viste at det er liten forskjell mellom planktonduk og tett duk med hensyn på vertikal forflytning i forhold til vannstrøm.
• Det er heller ikke store variasjoner av kreftene på konstruksjonene med hensyn på duk kvalitetene.
• Ekstra nedlodding i front hadde ikke noen effekt på vertikalforflytningen eller dragkreftene på konstruksjonene.

Anbefalinger
• Med hensyn til nedlodding anbefales å beholde de etablerte vektene for skjørt, mellom 5 og 8 kg/m tørrvekt (vekt i luft), så skjørtet ikke flyter opp på grunn av luftbobler som eventuelt fester seg på duken eller at duken har en tetthet tilsvarende sjøvannet eller lettere.
• Overlapp av duken motstrøms, medstrøms eller sydd sammen ga ingen forskjell med hensyn på krefter. Det anbefales likevel å lukke duken sammen i skjøten for å unngå at store mengder vann blir presset inn i merden ved overlapp motstrøms.
Seminaret hadde stor nytteverdi for alle deltagerne (mange positive kommentarer), og spesielt nyttig at alle 8 konkurrerende leverandører av ulike skjørt deltok, og fikk god dialog med oppdretterne og forskerne. Selv de relativt enkle forsøkene som ble utført ga klare resultater og anbefalinger, som vil føre til mer riktig utsett og bruk av skjerming med skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus. Forsøkene og seminaret ga også gode “føringer” inn mot hovedprosjektet “Strategi Lakselus 2017: Koordinering av FHFs strategi for forebyggende tiltak mot lakselus” (FHF-901398) der det skal gjennomføres fullskala oppfølginger i felt.
De siste årene er bruk av skjerming mot luselarver tatt i bruk på svært mange lokaliteter i Norge, i form av ulike skjørt rundt merdene. Likevel er det mangelfull kunnskap om hvordan slike skjørt bør benyttes for å oppnå maksimal effekt og minimal risiko for tekniske og biologiske utfordringer.
 
FHF har derfor som del av Strategisk satsing Lakselus 2017 (SL2017) tatt initiativ til gjennomføring av modellforsøk og erfaringsdelingsseminar i Hirtshals.
 
Erfaringsdelingsseminaret bygger blant annet på FHF-prosjektene “Permanente skjørt for redusering av luspåslag på laks” (FHF-900711) og seminaret “Kunnskap, teknologi og metoder for best mulig utnyttelse av skjørt og snorkel for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus: Seminar” (FHF-901211).
Å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt dele erfaringer med bruk av luseskjørt.
 
Modellforsøkene vil legge vekt på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forankringen.
Prosjektarbeidet forventes å etablere verdifulle data og erfaringer fra modellforsøkene og innspill under seminaret for videre FoU, og samtidig spre informasjon om kjent kunnskap om effektiviteten og bruken av luseskjørt.
Det vil utføres en serie med modellforsøk i kombinasjon med faglige presentasjoner.
 
Modellforsøkene vil bli gjennomført med en modellmerd i skala 1:17 av en 157-metring, med én sylindrisk og én konisk not. Skjørtene i forsøket vil ha forskjellige dybder og soliditeter (vanngjennomtrengning), montert både utenfor og innenfor flyteringen. Forsøkene vil gjennomføres ved seks ulike strømhastigheter (V), og tre bølgehøyder (H) og -perioder (T).  Krefter på fortøyning vil bli målt. Skjørt- og notdeformasjon vil bli overvåket med video.
 
Seminaret og modellforsøkene vil være åpne for alle interesserte (basert på påmelding og begrensning i antall som kan være til stede samtidig). Det vil være god tid for dialog og erfaringsdeling.
Følgende formidling er planlagt:
• Fagmedia vil bli invitert til seminaret.
• Det vil bli laget en eller flere egne nyhetssaker om seminaret i seg selv.
• Innleggene som holdes på seminaret vil bli lagt ut i etterkant.
• Resultatene fra modellforsøkene formidles i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett.
• Et kort notat vil bli utarbeidet.
keyboard_arrow_up