Til innholdet

Prosjektnummer

901357

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901357
Status: Pågår
Startdato: 01.06.2017
Sluttdato: 28.02.2022

Utvikling av nytt skånsomt sløyeanlegg rettet mot bedrifter til sjøs med henblikk på å øke og optimere fangstutnyttelsen

K. M. Fish Machinery A/S vil utvikle et nytt prinsipp for oppskjæring av fisk, fordi det i dag foregår et stort tap av restråstoff på trålerne. Tapet knytter seg til ca. 40 % av den runde fisken (torsk, sei, hyse, m.m.) som fanges, hvor hoder og innvoller, som rogn, mager og lever fra fisken kastes tilbake i havet. Prosessen der fisken sløyes muliggjør ikke bruk av biprodukter.
 
Bedriften vil utvikle en sløyemaskin som kan bevare innmaten intakt. Med en ny maskin som skånsomt skjærer opp buken og dermed unngår å skade innvollene, kan de tas ut av fisken og sorteres i fraksjoner for anvendelse. 
Å få utviklet en skånsom sløyemaskin til fiskerinæringen, slik at den kan lanseres som en fullskala løsning primo 2019 overfor primært trålere.
 
Delmål
• Å utarbeide en ferdig konstruksjon.
• Å få  gjennomtestet løsningen på norsk tråler.
• Å få dokumentert kvalitet og kapasitet.
Fiskeindustriens utfordringer har i mange år vært utbytte og utnyttelsen av fisken. Prioritetsrekken er at jo flere kilo som kan fanges, selges hel, som filetstykker og biprodukter, jo større har inntjeningen vært. Fiskens verdi faller typisk når den går fra filetstykke til ingrediens i en fiskefrikadelle – og forsvinner naturligvis helt når den må kasseres. Den nye sløyemaskinen vil gi mulighet for å utnytte fisken bedre, og effekten vil bli en øket inntjening for næringen.
 
K. M. Fish Machinery A/S forventer en utsalgspris på ca. DKK 800.000. Med høy nytteverdi vil “pay back”-tiden være kort.
 
Fiskeindustrien er med kvoter og miljøpåvirkninger for lengst blitt et felles internasjonalt anliggende. Prosjektet estimeres å ha et globalt potensiale på 200.000 tonn fisk. 40 % av fisken er restråstoff, noe som resulterer i 80.000 tonn restråstoff årlig. Ved å ta vare på restråstoffet sikres en verdioptimering av den enkelte fisk. Full utnyttelse av marine biprodukter utgjør i Norge en verdi på DKK 1,4 milliarder.
 
Det har tidligere primært kun vært mulig å ta ut innmaten manuelt. Med den nye teknologien økes produksjonskapasiteten og generell utnyttelse av fisken forbedres vesentlig.
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil forbedres, dels på grunn av at en stor del av arbeidet automatiseres og dels fordi de få manuelle funksjoner vil designes slik at operatørenes arbeidsstilling er ergonomisk korrekt.
Prosjektet er delt opp i forskjellige faser som involverer K. M. Fish Machinery A/S og Najaden Fiskeri AS. Det skal designes en maskin som gir utnyttelse av hele fisken. En kniv skal føres skånsomt og millimeterpresist gjennom buken på fisken, og etter det skal en anordning ta ut innvollene uten å skade dem. Hodet skjæres sikkert av, eller beholdes på (valgfritt), med hensyn til optimering av filetstykkene.
 
Arbeidspakker
Prosjektet vil ha følgende arbeidspakker:

AP 1: Tekniske definisjoner
• Ilegging av fisken med hensyn til sikkert arbeidsmiljø og ønsket kapasitet på maskinen. Posisjonering av fiskene med fixpunkt i gjelleåpningen. Denne posisjonen brukes i all arbeidsgang i maskinen.
• Strupeskjæring etter fiskens gjelleåpning. Snitt skal være avhengig av fiskestørrelse og type.
• Åpning av fisken uten skade av innmaten med mekanisk arm. Fisken åpnes fra gatt til gjelleåpning uavhengig av fisketype.
• Skånsom uttaking av innmat med mekanisk arm. Gravitasjonsprinsippet brukes.
• Transport av innvoller til separering av biprodukter.
• Mekanisk børsting/vasking av buken.
• Definering av korrekt hodekapping, eller uten hodekapping, evt. flere forskjellige snitt, for optimalt utbytte av fiskekjøttet. Utkast av hode.
• Utkast av renset fisk, med eller uten hode.

AP 2: Konstruksjon av ilegging, oppskjæring og uttaking
Plattform for demonstrasjoner. Konstruksjon og løpende utprøving av punktene i AP1.
 
AP 3: Kravspesifikasjoner til oppbevaring av fraksjoner
Fraksjoner pakkes i poser og kasser med is og øvrige rester ensileres med stabiliseringsvæske.
 
AP 4: Innstallering på tråler samt demonstrasjon
Utprøving av prototype, samt oppretting.
 
AP 5: Dokumentasjon og formidling.
Brukerveiledning, demonstrasjon for potensielle kunder, formidling ved norske fiskeriorganisasjoner, samt fagblader.
Resultatet fra prosjektet vil bli formidlet til trålere, fiskeindustribedrifter og handelsvirksomheter.
 
Det er viktig at formidlingen inneholder en form for dialog, slik at de kan samle opp erfaring og behov denne målgruppen allerede har fra lignende produkter. På denne måten kan bedriften optimere sin vei til markedet og sikre en kortere inntrengningstid. De vil formidle via sitt samarbeidsnettverk, via fagblader, utstillinger og i tett dialog med det allerede eksisterende kundenettverket i fiskerinæringen hos K. M. Fish Machinery, som er vant til å arbeid med og levere til denne sektoren. 
keyboard_arrow_up