Til innholdet
Fotokreditt: Havfront

29.06.2021

Villfisk

Viktige steg på veien mot fullautomatisert sløying og kapping til sjøs og på land

Et nylig avsluttet prosjekt har dokumentert effektiv og automatisert sløying og kapping av hvitfisk på land, det er en del av et bredt utviklingsløp i næringen for økt verdiskaping.

Prosjekter:
901403 , 901359, 901357
Del artikkel

I norsk fiskerinæring, både på flåtesiden og i landindustrien, pågår det en stor innsats på forskning og utvikling relatert til teknologi. Satsingen skjer i bedriftene, i rederiene, hos teknologileverandørene og i forskningsinstitusjoner. 

FHF har derfor over flere år hatt fokus på å utvikle automatiserte løsninger for produksjonsprosessene ved filetproduksjon av hvitfisk. Målet er å finne automatiserte løsninger for mottak, sortering, kvalitetskontroll, produksjon, pakking og palletering av filet. For å kunne utnytte fordelene med den nye teknologien er det også viktig med høy og stabil kvalitet på råstoffet. FHF har hatt en sentral rolle i det pågående FoU-arbeidet, med midler avsatt over ordinære budsjett for den enkelte sektor, i tillegg til en egen strategisk satsing for å komme i mål med automatisering.

Et konkret utviklingsløp har gått på å utvikle skånsomme sprette og kappemaskiner, både i flåten og til lands. Det ble først utviklet en maskin som vil fungere godt om bord, og basert på kunnskapen fra det prosjektet ble iverksatt et prosjekt for å utvikle en skånsom sprette- og kappemaskin for hvitfisk til landanlegg.

Maskinen har fått navnet "Folla", og prosjektet er nylig avsluttet med gode resultater:

Maskinen hodekapper fisk med fin lang nakke uten skader på øreben, og sløyer oppimot 20 fisk per minutt.

Rognen var over 90 % hel under målingene som ble utført i januar 2020, men vil kunne variere i sesong.
Lengden på buksnittet kan variere litt mellom for kort og for langt i forhold til gattet, men resultatene ligger godt innenfor bransjestandard på håndarbeid og lignende maskiner.
Maskinen sløyer fisk fra 120 kilo på enkelte arter, og kan håndtere torsk, sei, lange, brosme, steinbit, hyse med flere, uten manuelle endringer.

Med dette er et nytt skritt på veien mot fullautomatisert produksjon tatt men vi er ikke helt i mål, både næringsaktører, teknologibedrifter, forskningsinstitusjoner og FHF kommer fortsatt til å ha høy prioritet på å bidra til økt verdiskaping og kvalitet gjennom automatisering.

 

keyboard_arrow_up