Til innholdet

Prosjektnummer

901195

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901195
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2015
Sluttdato: 31.08.2016

Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon: Videreføring (fase 1)

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
I produksjonen av tørrfisk må to fisk bindes sammen til ett par slik at disse kan henges til tørk utendørs. Selve bindeoperasjonen kalles sperring og er en tung og belastende oppgave. Næringen ønsket å utvikle en maskin for denne arbeidsoppgaven. Utviklingsoppgaven har vært komplisert og den korte sesongen har bidratt til store forsinkelser i prosjektet. 2015-sesongen viste en fungerende maskin, men ytterligere omkonstruksjoner i klemverktøyet måtte gjennomføres for å oppnå forventet driftssikkerhet og holdbarhet. I dette prosjektet ble oppgaven begrenset til oppdatering av 2 maskiner, med den hensikt å fullføre oppgraderingen av de siste 5 maskinene om oppsatte mål ble møtt. Resultatene fra prosjektet er meget positive og styringsgruppen vil anbefale å fullføre prosjektet.
 
De sju optimaliseringsoppgavene med to maskinene ble gjennomført og var vellykket. 

Videoer som viser med og uten automatisering
Det er laget noen korte filmer som illustrerer produksjon med og uten sperremaskin. Disse er tilgjengelig, via YouTube®, som henholdsvis:
Sperremaskin 2016
To maskiner er i full i drift og optimalisert i 2016-sesongen. Det legger grunnlaget for å optimalisere de fem gjenstående, for å sikre at den nye teknologien blir implementert i næringen. Derfor vil FHF bidra til å sette i gang FoU-arbeidet med å sluttføre 5 maskiner i 2017-sesongen.
Tørrfisknæringen hadde et behov for å automatisere sperreprosessen. “Sperre” er prosessen med å binde sammen to like fisk (normalt torsk/sei) slik at de kan henges ute for tørking på hjeller). Sperro er en automatisk sperremaskin som forenkler den tunge og arbeidskrevende prosessen med sperring av fisk.

Det opprinnelige Sperro-prosjektet “Automatisering av sperreprosessen” (FHF-900753) viste i 2012-sesongen en maskin for å automatisere sperreprosessen som ble utført hos tørrfiskprodusentene. Sperring er en tung og belastende arbeidsoppgave da hver av fisken veier 5–8 kg. Maskinen har en enkel innføring av fisk og en avlevering av ferdig sammenbundet fisk til et kar.

Oppgaven med selve bindingen har vært langt mer krevende enn først antatt, men tross alt så er en løsning i sikte. Stor slitasje i bindingsverktøyet har medført at maskinen ikke har fungert gjennom en hel sesong. Den korte sesongen har i tillegg gjort det vanskelig å rette opp eventuelle mekaniske feil før sesongen har vært omme.

2015-sesongen viste en maskin som hadde potensialet til å nå de mål som var satt, men dessverre dukket det opp et nytt problem i verktøyet i prosjektet “Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon” (FHF-901043). Hovedproblemet i 2015-sesongen var mekanisk, relatert til klemkjeftene, men også noen uforutsette problemer knyttet til C-ringene dukket opp.
Å optimalisere Sperro-maskinens bindingsverktøy slik at man oppnår den produksjonseffektivitet og driftssikkerhet næringen krever.
Et vellykket prosjekt vil gi en vesentlig økonomisk totalgevinst for hver enkelt bedrift. Sperreprosessen er en tung og belastende arbeidsoppgave som i hovedsak utføres av menn. Sperremaskinen gir også kvinner muligheter til å utføre dette arbeidet.

Prosjektet vil være et vesentlig bidrag for forbedring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og automatisering i tørrfiskproduksjonen.
For å kunne sluttføre prosjektet gjenstår det noen oppgaver som må løses. For å redusere kostnadene i denne sluttfasen har styringsgruppen valgt å satse på et sluttføringsprosjekt over to år fordelt på to faser. Fase 1 vil bli gjennomført i 2016-sesongen og vil omfatte kun 2 maskiner. De utvalgte maskinene er på henholdsvis Hovden og den ene på Myre. Ved en godkjennelse av Fase 1 blir Fase 2 igangsatt i 2017-sesongen og vil omfatte de resterende 5 maskinene.
 
Aktivitetsplan og prosjektoppgaver
1. Utvikling av ny metode for innfestning av pulvermetall klembits i klemkjeftene.
2. Oppgradere sensor løftesylinder i magasin, mindre følsom for smuss og enklere å justere.
3. Bytte til nye varmeelementer med mer fleksible ledere, tåler flere sperringer.
4. Bytte til større lufttilførselslange og filterregulator for å øke hastigheten på klemoperasjonen noe som i sin tur vil redusere syklustiden og øke maskinens kapasitet.
5. Utvikle nye rutiner for kvalitetskontroll på innkjøpt forbruksmateriell.
6. Installasjon og test av nye deler før sesongstart.
7. Oppfølging/opplæring gjennom sesongen.
 
Fase 1
1. Utvikle enheter listet i prosjektoppgaver.
2. Installasjon av enheter på Hovden og Myre #1.
3. Produksjonsoppfølging/opplæring gjennom sesongen.
4. Evaluering og deling av erfaringer.
 
Dersom Fase 1 lykkes i sesong 2016 og etter vurdering av styringsgruppemøte blir det igangsatt Fase 2, som vil omfatte:
1. installasjon av enheter på Myre #2, Langaas, RØFI, RSM, Glea
2. produksjonsoppfølging/opplæring gjennom sesongen
3. evaluering og deling av erfaringer
Resultater vi bli formidlet gjennom styrende organer, ved selvsyn og demonstrasjon og ved seminarer i FHF.
keyboard_arrow_up