Til innholdet

Prosjektnummer

900753

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900753
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2012
Sluttdato: 20.11.2012

Automatisering av sperreprosessen

Løsning
Den ferdige løsningen er basert på at fisken blir festet sammen med et tau som i dag. Tauet blir festet med en rustfri stålring. Operatøren trenger bare å føre fisk for fisk inn i maskinen. Hastigheten vil være ca. 10–12 sperringer i minuttet, betjent av 1–2 personer. I dag kreves 4–5 personer for å produsere det samme, basert på innhentet informasjon.

Nytteverdi
Etter samtaler med flere av de ledende produsentene i bransjen vil en vellykket utvikling av en sperremaskin kunne gi en umiddelbar effektivisering for tørrfiskprodusentene. De får redusert en gammel og svært arbeidskrevende prosess. Samtidig vil de, på grunn av nye fangstmetoder med større båter/landinger, kunne få løst et alvorlig og økende flaskehalsproblem.

Uttesting
Det sentrale i utviklingen har vært å utvikle et system basert på konkret behov, med fokus på å videreføre en gammel tradisjon. Dette betyr at det ikke var noe mål å endre arbeidsmetodikken annet enn selve sperreprosessen. Maskinen som foreligger sommeren 2012 er en ferdig prototype som er klar for industriinstallasjon. Den løser oppgaven på en effektiv, sikker og skånsom måte.

Tauet bindes i to løkker rundt sporen på to fisk der hver løkke festes med stålkramper. Det er en avansert og presis produksjonsprosess som er programmert ned til minste detalj. Maskinen er konstruert med stor vekt på det tøffe produksjonsmiljøet den skal arbeide i. Den er konstruert og bygget av kvalitetskomponenter, beregnet for industrielt bruk. Maskinen er basert på både trykkluft og strøm.

“Sperro”
Alle delelementer er testet hver for seg, før prototype-modeller ble satt sammen. Det har vært foretatt testing og utvikling ute hos produsentene, noe som har skapt grunnlag for forbedringer og justeringer. Resultatet er en mer omfattende maskin enn prosjektet tok utgangspunkt i.

Det har vært spesielt mye forskning og testing av kombinasjonen tau/trykk og kramper. Det var også et sentralt punkt at henging på hjell ble testet, dette ble gjort på Røst i mars. De 30 sperringene som ble hengt, var igjennom meget harde værforhold i løpet av 2 måneder og bestod testen fint. Ingen sperringer gikk opp. De var fremdeles stramme og fine.
 
En anser at alle målsettingene i prosjektet er innfridd.
 
Videre fremdrift
Sperremaskinen er planlagt installert i produksjonsmiljø med testing og demonstrasjon for bransjen i slutten av august 2013. Dette skal foregå på Røst. Dersom dette gir et vellykket resultat har man klart å løse en arbeidskrevende og kostbar prosess i en tradisjonsrik næring.
Sperring av fisk er en krevende og kostbar arbeidsprosess. Dette er et typisk sesongarbeid (februar og mars) som regnes som omfattende, både arbeidsmessig og kostnadsmessig. Det er per i dag ikke noe robust system som effektiviserer denne prosessen.
 
Etter flere samtaler med tørrfiskbransjen, kan det konkluderes med at næringen har et behov for å automatisere denne arbeidsprosessen slik at man oppnår økonomisk gevinst i fremtiden.
Å utvikle tekniske løsninger for å automatisere sperreprosessen.

Delmål
1. Å lage en effektiv automatisert sperremaskin, hvor arbeidsprosessen er integrert med dagens “produksjonslinje” og i tråd med dagens krav til sperring for henging.
2. Å teste ut en prototype i bedrift.
3. Å gi mannskapsbesparelse – og derfor økonomisk besparelse.
4. Å forbedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved:
   o å fjerne en tung jobb gjennom forenkling av prosessen
   o å sikre jevn kvalitet av sperrejobben
Måloppnåelsen er forventet å kunne store besparelser gjennom en forenklet prosess, færre ansatte, jevnere resultat og derfor mindre vrak. Samlet vil dette kunne gi en betydelig økonomisk totalgevinst for hver enkelt bedrift.

Samtaler som er gjort med flere av de ledende produsentene i bransjen tyder på at en vellykket utvikling av en sperremaskin vil kunne gi en umiddelbar effektivisering for tørrfiskprodusentene.

Produsentene får redusert en gammel og svært arbeidskrevende prosess. Samtidig, på grunn av nye fangstmetoder med større båter/landinger, vil de kunne få løst et alvorlig og økende flaskehals-problem.

Det er i dag en rekke produsenter som vil kunne nyttiggjøre seg denne teknologien.
Aktiviteten vil være tredelt:

Steg 1-Utvikling
a. Diverse innledende arbeid, forprosjekt.
    Samtaler, kartlegging, tegninger, studier.
b. Teknisk utvikling av alle elementer i prosesse.
c. Detaljkonstruksjon, og bygging av testjigg
d. Omfattende labtest, justeringer og tilpassing.
 
Steg 2
a. Forberedelse av testjigg til produksjonsmiljø
b. Utprøving av testjigg i et virkelig produksjonsmiljø
c. Justeringer, tilpassinger
d. Ny test i produksjonsmiljø
 
Steg 3
a. Detaljkontruksjon av komplett maskin
b. On site studie for optimal arbeidsflyt
c. Bygging av prototype
d. Installasjon og tester 
• Rapportering til styringsgruppe møte etter hver steg i aktivitetsplan
• Presentasjon i formidlingssamling Faggruppe konvensjonell, mai 2012
keyboard_arrow_up