Til innholdet

Prosjektnummer

900527

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900527
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2010
Sluttdato: 30.03.2011

Evaluering av online målinger av vanninnhold i klippfisk og saltfisk

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Laboratoriemålinger av vanninnhold har blitt utført på to ulike måter. Langsom tørking i varmeskap (norsk metode) gir litt lavere usikkerhet enn rask tørking ved høy temperatur (portugisisk metode) men i gjennomsnitt gir de to metodene samme resultat.

Prediksjoner av vanninnhold ved hjelp av QMonitor-instrumentet er evaluert. Usikkerheten (ett standardavvik) i denne modellen er på ca. 1.3 vannprosent. Dette kan sammenlignes med usikkerheten i referansemålingene som var på 0.3–0.4 vannprosent. Usikkerheten fra QMonitor-prediksjonene er ikke uventet høyere enn for referansemetoden. Men til gjengjeld er det en ikke-destruktiv og svært rask metode som gjør det mulig å måle vanninnholdet i hver eneste fisk. Hastigheten på transportbåndet med fisken kan være opptil 2 m/s.

Anbefalinger
Prediksjonene av vanninnhold fra QMonitor er gode nok til a kunne utnyttes til flere formal:
• Fisk med høyt vanninnhold kan sorteres ut og sendes tilbake til videre tørking
• Fordelingen av vanninnholdet i et parti fisk kan brukes til å forbedre tørkeprosessen slik at man når spesifikasjonene, men heller ikke mer.
• Kundene har ulike krav til vanninnholdet. Ved hjelp av QMonitor kan man selge det riktige partiet til den riktige kunden. Da får man best pris for hvert parti og mer fornøyde kunder.

Siden høsten 2008 har QVision sammen med klippfisk- og saltfisk-industrien investert mye tid og penger i en installasjon for online måling av vanninnhold i klippfisk. Etter flere runder med tekniske forbedringer er systemet nå klar for operativ drift.
 
Per i dag eksisterer det ingen andre alternative metoder som kan brukes til raske, industrielle målinger av vanninnhold i klippfisk og saltfisk. Imdilertid mangler det interesse for å investere i slike installasjoner.

Klippfisk- og saltfiskindustrien ønsker en siste evaluering av systemet sett opp mot laboratoriemålinger av vanninnhold. De føler seg per i dag ikke trygge på at de kan stole på resultatene fra instrumentet. De føler også at usikkerheten i målingene er for stor.
Å evaluere det kommersielle potensialet til QVisions system for rask, online måling av vanninnhold i klippfisk.

Delmål
• Å evaluere usikkerheten i de instrumentelle målingene.
• Å evaluere usikkerhet i laboratoriemålinger, både norske og portugisiske.
• Å utrede muligheten for å redusere usikkerheten i instrumentelle målinger.
Et system som kan måle vanninnholdet i klippfisk vil kunne brukes til å optimalisere produksjonsprosessen og derved gi økt lønnsomhet. Man vil også kunne oppnå jevn og riktig kvalitet til kunde som vil være et konkurransefortrinn som i sin tur vil gi økt lønnsomhet. Rapporter fra systemet vil kunne brukes som kvalitetsdokumentasjon mot kunder.

Resultatene fra prosjektet vil ha generisk nytteverdi for hele klippfiskbransjen.
1. Evaluere systemet som sammenligner usikkerheten i de instrumentelle målingene med usikkerheten i laboratoriemålinger. Her vil vi evaluere både norske og portugisiske metoder for vannmåling og benytte klippfisk og/eller saltfisk fra flere produsenter
 
2. Forsøke å se om det er mulig å forbedre nøyaktigheten til QVision-systemet. Dette vil man gjøre på to måter:
a. Forsøke en alternativ strategi for kalibrering som er basert på mindre områder i stedet for et gjennomsnitt per fisk.
b. Se om det er mulig å forbedre nøyaktigheten gjennom mer avansert billedsegmentering.

3. Av praktiske grunner vil alle forsøkene bli utført i en bedrift hvor det allerede står et QVision-instrument. Fisk fra andre produsenter vil bli fraktet til og målt ved den samme installasjonen.

Prosjektet er forankret i FHF sin handlingsplan for kortsiktige FoU-satsningsområder innen saltfisk og klippfisk 2010-2013. De forskningsmessige fagområdene (måleteknologi og prosessoptimering) er sentrale i Nofima Mats faglige strategier.
Nofima Mat bidrar med foredrag og presentasjonen i forskjellige samlinger i tillegg til artikkel i brosjyre og sluttrapport
keyboard_arrow_up