Til innholdet

Prosjektnummer

900271

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900271
Status: Avsluttet
Startdato: 20.05.2009
Sluttdato: 02.09.2009

Havbruk: Arbeidsseminar om kontroll av biomasse

Sluttrapport 19.10.2009 13:39:29:
Se rapport med mer
Nøyaktig kontroll av biomasse har vært og er en utfordring i oppdrettsanlegg. Bedre metodikk har vært forsøkt utviklet i lengre tid, uten at man har lyktes med å komme frem med en fullgod teknologi. 100 % nøyaktighet er ikke mulig, men jo nærmere man kommer desto bedre vil fôring kunne styres, slakting planlegges og prognoser for størrelsesfordeling av fisken vil hjelpe de som skal selge eller oppfylle langsiktige kontrakter.
Målsettingen er å gjennomføre et åpent arbeidsseminar der status for biomasskontroll beskrives, og en åpen diskusjon kan lede frem til et gjennomarbeidet prosjektforslag for videre prosess. Målet er en biomassekontroll med 5–10% nøyaktighet eller bedre, og en kontroll av antall fisk med nøyaktighet helsyt bedre enn 1–2 %.

Det forventes forbedringer på følgende områder:
• fôrutnyttelse
• sykdomskontroll
• rømmingskontroll
• prognoser for størrelsesfordeling ved slakting

Åpent arbeidsseminar på Gardermoen 23.juni 2009 med 30–40 deltagere fra næring, teknologileverandører og forskning.
Foredrag publiseres på Internett.
Sluttrapport skrives. Denne vil danne grunnlag for videre prosjektsbeskrivelse.
keyboard_arrow_up