Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

541011

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 541011
Status: Avsluttet
Startdato: 19.08.2005
Sluttdato: 19.08.2006

Faglig underlag for krav til flytende oppdrettsanlegg - NS9415

Særskilte miljøtiltak: Prosjekt ved Norsk Standard for å forbedre og videreutvikle det faglige underlaget for tekniske krav til flytende oppdrettsanlegg
Hovedmål:
Hovedmålsettingen vil være å redusere rømming ved å redusere risikoen for teknisk svikt av havbruksanlegg gjennom forbedring av det faglige underlaget for NS 9415.

Det er opprettet en egen styringsgruppe bestående av representanter fra FHL havbruk, NLTH, Fiskeridirektoratet, Standard Norge og TBL.

Prosjektet er samfinasiert av FHF og Fiskeri- og kystdepartementet med henholdsvis 1 mill. kr og 400.000 kr.

Kontakt person: Britt Stokk Lønaas, Standard Norge
keyboard_arrow_up