Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

453013

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 453013
Status: Avsluttet
Startdato: 10.02.2004
Sluttdato: 31.12.2005

Handlingsplan tørrfisk 2004

Rapporter som oppsummerer prosjektene i pakken:
• Bruk av bikarbonat og lut under utvanning av tørrfisk – Effekt på mikrobiologisk og sensorisk kvalitet
Rapporten dreier seg om delprosjektet “Markedsutvikling - økt holdbarhet for utvannet tørrfisk”

• Måling av sorpsjonsisotermer for tørrfisk
SINTEF-rapport der hensikten var å utarbeide sorpsjonstermer for tørrfisk ved forskjellige temperaturer. Slike isotermer kan bli brukt til å definere produktspesifikke optimale lagringsforhold for tørrfisk.

• Massiv papp alternativ for jutestrie
Rapporten ser på alternative emballasjemuligheter for tørrfisk.

• Spektroskopi avslører tørrfiskkvaliteten
Faktark som ser på bruk av spektroskopi for å feil som
mucoso, makk, blod og frostskader.

• Måling av tørrfiskkvalitet: Testing og evaluering av instrumentelle metoder
I dette forprosjektet testet Fiskeriforskning, Matforsk og SINTEF IKT flere metoder for kvalitetsmåling på tørrfisk. Metodene som er evaluert er: røntgenmåling, synlig og nær-infrarød-spektroskopi (NIR), fluorescens spektroskopi, termografi, akustikk og elektronisk nese.

• Delrapporter
Oppsummering av delprosjektene “Pakking og distribusjon av tørrfisk - uttesting av emballasje” og “Verdikjedeanalyse av pakking og distribusjon av tørrfisk” under "Emballasjeutvikling for tørrfisk”, samt "Måling av sorpsjonsisotermer for tørrfisk” og “Strukturmåling av tørrfisk for påvising av kvalitet”.

• Mucoso i tørrfisk: Effekt av ulik oppbevaring av råstoff før henging
Denne rapporten, som også er utarbeidet under “Handlingsplan tørrfisk 2004” er tilgjengelig i prosjektet “Fiskeriforskning: Reduksjon av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk” (FHF-452012-2). Sistnevnte er en videreføring av arbeidet med reduksjon av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk.

“Handlingsplan tørrfisk 2004” er et samarbeid mellom Innovasjon Norge (Nordland) og FHF. Det lages en prosjektpakke for tørrfisk i regi av Tørrfiskforum der SINTEF, Fiskeriforskning og Matforsk står for det faglige arbeidet.

Å gjennomføre prosjektpakken for tørrfisk.

Det forventes at prosjektet vil bidra til mer kunnskap som kan løse en flere av de utfordringene man har innenfor tørrfisksektoren.

Handlingsplan for tørrfisk 2004 inneholder følgende prosjekter:
• mucoso i tørrfisk
• kvalitetsforbedringer: hindre og begrense fluemark (forprosjekt)
• presse- og pakkemaskin for tørrfisk i pappembalasje
• emballasjeutvikling for tørrfisk: to delprosjekter
• pakking og distribusjon av tørrfisk: uttesting av emballasje
• verdikjedeanalyse av pakking og distribusjon av tørrfisk
• lovbeskyttelse av tørrfisk fra Lofoten
• markedsutvikling: økt holdbarhet for utvannet tørrfisk
• måling av sorpsjonsisotermer for tørrfisk
• strukturmåling av tørrfisk for påvising av kvalitet

Det vil bli produsert faktaark og rapporter for de ulike delprosjektene.

keyboard_arrow_up