Til innholdet

11.11.2021
Maja Bævre-Jensen

Felles satsingsområder

Vil øke kunnskapen om bruk av havarealene

Fiskeri, havbruk, energi og skipsfart konkurrerer alle om de samme områdene langs kysten, og kampen om arealene er økende.

Del artikkel

For å best mulig kunne tilrettelegge for verdiskaping langs kysten vår er det viktig å ha kunnskaper nok for å ta beslutninger. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dag som for dårlig og det er derfor behov for å øke kunnskapen om dagens bruk, hvilke områder som egner seg for ulikt bruk og hvordan de ulike næringene påvirker hverandre i positiv og negativ forstand.

Derfor lyser FHF nå ut midler i to separate utlysninger; hvor den ene har som målsetting å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring. Den andre har som målsetting å utarbeide en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Søknadsfrist: 07.12.2021

Kunnskap om effekter og konsekvenser av havvind for sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge kunnskap og erfaringer som eksisterer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring, og hvordan denne kunnskapen utnyttes.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 14.12.2021

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å sammenstille kunnskap om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up