Til innholdet

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å sammenstille kunnskap om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Det er økende konkurranse om arealer i sjøen. Sjømatnæringen presses fra ulike hold fra mange andre næringer som konkurrerer om arealene i sjøen. Ikke minst av energisektor og maritime næringer. Også innenfor sjømatnæringen er det økende behov og konkurranse om areal. Havbruk søker seg mer eksponerte lokaliteter, ny giv på torskeoppdrett og andre nye arter som taredyrkning krever sin plass. Innenfor fiskeri satses det på levende fangst og fangstbasert akvakultur som og trenger arealer.

Det vil være nyttig for hele sjømatnæringen med en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen. Hva vet vi om hvilke areal som egner seg best for ulike typer sjømataktiviteter og hvorfor, for all aktivitet i sjø for både fiskeri og havbruk? Hva kjennetegner slike arealer og hvorfor egner de seg til ulike aktiviteter innenfor sjømatnæringen?

Målsetting 

Å utarbeide en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Delmål som ønskes besvart gjennom denne utlysningen:

  • Hva er de naturgitte forutsetningene og krav til areal for sjømatnæringen?
  • Hvilke areal brukes av sjømatnæringen, hvordan brukes de nå og i fremtiden? Hvilke arealbehov har ny fangst og matproduksjon i fremtiden?
  • Oversikt over prioriterte kunnskapsbehov om bruk av sjøareal for sjømatnæringen.
keyboard_arrow_up