Til innholdet

18.09.2019
Frøy Katrine Myrhol

Hvitfisk

Ny bærekraftig teknologi for tørking av klippfisk

Et FHF-prosjekt har vurdert ulike systemer for CO2-tørking av klippfisk. Det skal gjøre det enklere for næringen å bytte ut de tradisjonelle kuldemediene.

Prosjekt:
901297
Del artikkel

Myndighetene innførte i 2016 nye og strengere krav til kuldemedier, og om få år må dagens teknologier byttes ut med mer bærekraftig teknologi.

Mange klippfiskprodusenter har i dag eldre kuldesystemer som vil kunne få store utfordringer etter service og eventuelle lekkasjer.

– Tørketekniske løsninger med CO₂ som kuldemedium kan erstatte disse i fremtiden. Før prosjektet startet fantes det ingen slike klippfisktørkere, sier Lorena Gallart Jornet, fagsjef for konvensjonell industri i FHF.

FHF og klippfisknæringen har derfor utfordret de kuldetekniske leverandørene i å imøtekomme de nye kravene, ved å etablere tørkesystemer med CO₂ som kuldemedium. De har deretter levert ulike forslag, og SINTEF har vurdert flere løsninger, for å finne den beste.

– Dette prosjektet dokumenterer at det kan tilbys god fremtidsrettet teknologi. Det har gjort det mulig å bruke SINTEFs ekspertise til å vurdere fordeler og ulemper i de ulike systemene som er foreslått, sier Jornet.

Store fordeler med CO2-tørking

– Tradisjonelle kuldemedier vil bli faset ut i årene som kommer. Nye metoder har kommet, hvor CO₂-tørking er en mulighet. Det er uansett klart at næringen må gjøre investeringer for å følge de nye kravene, sier forsker Erlend Indergård fra SINTEF.

Fordelene med CO₂-tørking av klippfisk er flere, blant annet bruker de mindre energi. Potensielt kan produsentene redusere forbruket av energi med tretti prosent i forhold til dagens løsninger. De skaper i tillegg overskuddsenergi som kan brukes til andre formål. Systemene gir også bedre driftsstabilitet, og prisen ligger ikke langt unna vanlige systemer.

Les mer om prosjektet «CO₂-klippfisktørke: Fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørke»

 

 

 

 

keyboard_arrow_up