Til innholdet
Fotokreditt: E. Kristoffersen & sønner

22.09.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Mer forskning på lakselus

Tidligere i vår lyste FHF ut midler til forskning på effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus. og kunnskaps- og erfaringskartlegging om bruk av rensefisk. Resultatet ble fem nye prosjekter.

Prosjekter:
901647 , 901649, 901650, 901651, 901652
Del artikkel

Lakselus er en vesentlig faktor for næringens utvikling. Næringen har over de siste årene endret fokus fra medikamentell kontroll av lakselus til ikke-medikamentell forebygging og kontroll. Det er avgjørende at metodene innebærer minst mulig eller tilstrekkelig skånsom håndtering av laksen slik at forsvarlig fiskevelferd ivaretas. Derfor lyste FHF ut midler tidligere i år til tema 1 «Effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk» og tema 2 «kunnskaps- og erfaringskartlegging om bruk av rensefisk».

Stort spenn i kunnskapen som søkes

Det kom inn 17 søknader til utlysningen – 14 innenfor tema 1 og 3 innenfor tema 2. Prosjektene blir vurdert opp mot relevans til utlysningen, næringsnytte og metodevalg blant annet. De prosjektene som nå er i gang og som har fått støtte innenfor tema 1 er Sintef Ocean som skal dokumentere beste praksis for å forbedre termisk avlusning, Veterinærinstituttet skal beregne effekten av ulike tiltak mot lus ved statistisk modellering, Høgskolen på Vestlandet skal studere om kitinolytiske enzymer kan benyttes som ny behandlingsmetode mot lakselus og Akvaplan niva skal studere effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt.

- Disse prosjektene ble valgt etter en grundig evaluering, der nytteverdi for næringen er et viktig kriterium, i tillegg selvsagt til blant annet forskningskvalitet. Forventingen er at disse prosjektene vil bidra med ny kunnskap på områder som er sentrale for å holde lakselus under stabilt god kontroll», sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF.

Rensefiskveilederne skal nå oppdateres

Mange lakseprodusenter benytter rensefisk som en del av totalstrategien for forebygging og kontroll av lakselus. Rensefiskveilederne brukes aktivt av næring og forvaltning.

Det er INAQ og Akvaplan-niva som nå er i gang med arbeidet med å sammenstille ny kunnskap for å oppdatere veilederne i prosjektet «Effektiv og forsvarlig bruk av rensefisk: En kampanje for beste praksis bruk av rensefisk»

- Det har de siste årene vært en økende oppmerksomhet og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. For å få til en bedring er det viktig å ta i bruk nyeste kunnskap og erfaring for å vite både hva man bør gjøre, og hva man ikke skal gjøre. Dette prosjektet håper vi vil gi oppdretterne et viktig verktøy sier fagsjef i FHF Eirik Sigstadstø.

Alle prosjektene er nå i gang og har en tidsramme mellom 1-3 år.

keyboard_arrow_up