Til innholdet

07.10.2022
Stine Falk-Petersen

Hvitfisk

Kvalitet på hvitfisk

Kvaliteten på fisken har mye å si for det økonomiske potensialet i hvitfisknæringen. FHF har igangsatt flere prosjekter for å bidra til en biologisk og økonomisk bærekraftig utvikling. Hvis du vil lære mer om disse temaene ønsker vi deg velkommen til Hvitfiskseminaret, 3. november i Tromsø. Den første bolken vil ha fokus på kvalitet på hvitfisk.

Prosjekter:
901659 , 901725
Del artikkel

Kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk

​Kvalitetsutfordring på snurrevadfisk er godt kjent både i næring og forskning. Problemene har vært knyttet til store enkelthal som har gitt fisk med mye skader, lavere kvalitet og høyere dødelighet. En stor andel med nedgradert kvalitet på fisken vil ha stor økonomisk betydning for fiskemottak langs kysten.

Nofima vil i dette prosjektet finne årsakene og løsninger for skader og mye blod i fiskekjøttet. Ut fra forprosjektet har man estimert en merpris på ca. 7 kr per kilo for fisk over åtte kilo (H&G) av bra kvalitet sammenlignet med den dårligste. Du kan lese mer om prosjektet her. Det er allerede oppnådd gode resultater i prosjektet som vil være relevant for hele næringen.

Seleksjon i snurrevad

Fisk som selekteres ut på overflaten har mindre sannsynlighet for å overleve enn fisk som er sortert ut på fiskedypet. Høy dødelighet på utsortert undermålsfisk reduserer potensielt utbytte fra bestanden, og er en alvorlig feilkilde i bestandsberegninger. Bærekraftige løsninger vil også bidra til å sikre fiskeriet miljøsertifisering og med det fornyet adgang til godt betalte markeder.​

Havforskningsinstituttet vil i dette prosjektet estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk/seleksjonsinnretninger som sorterer ut hyse under minstemål på fiskedypet. Hvis du vil følge med på prosjektet kan du lese mer om det her eller melde deg på Hvitfiskseminaret å få med deg presentasjonen med de nyeste resultatene fra forskerne.

Optimal utblødning og kjøling av råstoff om bord i kystfiskefartøy

Dagens håndtering av fangsten om bord på små fiskefartøy er arbeidskrevende og sikrer ikke optimal kvalitet. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle og installere et system som sørger for optimal utblødning og kjøling av fisk om bord i kystfiskefartøy. Løsningen vil forenkle arbeidet til fiskerne og gi en betydelig økning av fangstkvalitet som igjen fører til bedre kvalitet og dermed bedre pris.  Du kan lese mer om prosjektet her.

 

Disse er blant prosjektene som vil bli presentert under Hvitfiskseminaret. Meld deg på her.

keyboard_arrow_up