Til innholdet

14.03.2019

Havbruk

Kan kaldt vann være en ny behandling mot lakselus?

Det forskes fra flere hold på ikke medikamentelle metoder mot lakselus. Nå oppsummerer en ny rapport effekten og fiskevelferden av kaldt vann som avlusningsbehandling.

Prosjekt:
901488
Del artikkel

Det er Havforskningsinstituttet som har tatt et dypdykk ned i denne problemstillingen. Termisk avlusning med varmt vann er en av de mest vanlige formene for ikke-medikamentell avlusning som benyttes i dag. Behandlingen rapporteres å fjerne mobile lus effektivt, men kan også føre til dårligere fiskevelferd og økt dødelighet. Kaldt vann har potensiale til å bli en ny termisk avlusingsmetode og kan også være bedre for laksens velferd. I dette pilotforsøket ble effekten av kaldt vann på lusefjerning og fiskens velferd undersøkt. Mange av dagens brønnbåter har allerede såkalt RSW (levende kjøling av laks med nedkjølt sjøvann) utstyr om bord som kan benyttes dersom dette blir en kommersiell metode.

Det er en av hovedmålsetningene for norsk laksenæring å forebygge lusepåslag samt å utvikle skånsomme og effektive ikke medikamentelle avlusningsbehandlinger. FHF finansierer en rekke studier som ser på nettopp denne problemstillingen, og dette er et av dem.

Effekten må studeres nærmere

Samlet sett var det avlusingseffekt på rundt 40 % lus ved de mest ekstreme behandlingene, men også en liten nedgang i velferdskår. I denne studien ble temperaturer på -1oC, 1oC og 5oC testet, hvor -1oC var den temperaturen som ga best effekt på lusenivået.

De laveste temperaturene ga fisken kuldesjokk, noe som førte til at fisken fikk en beroligende effekt av det kalde vannet. Derimot er det uvisst hvilke effekter et slikt kuldesjokk vil ha på fiskevelferden dersom fisken gjennomgår flere slike behandlinger eller holdes lenge i det kalde vannet. Ytterligere studier er nødvendig før metoden kan tas i bruk. Særlig bør det undersøkes om kaldt vann gir bedre effekt i kombinasjon med mekanisk påvirkning, og hvordan fiskevelferd endres under kommersielle forhold.

Denne studien var omtalt i mere detalj i Norsk Fiskeoppdrett 2/2019, med en oppfølgende artikkel på kyst.no. Det er også mulig å lese mer om selve prosjektet på ved å trykke på prosjektlinken til venstre.

keyboard_arrow_up