Til innholdet

Havbrukssamling 2016

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Oktober 11 - 12, 2016

Start: kl. 10:30
Slutt kl. 16:00

Havbrukssamling 2016

FHFs årlige høst-samling for hele verdikjeden havbruk ble gjennomført 11-12 oktober på Clarion Bergen Airport Hotell. Samlingen dekket bredt, og var spisset på de viktigste FoU-problemstillingene i næringen. Presentasjonene fra samlingen finner du under.

Presentasjonene fra havbrukssamling 

Dag 1 

Velkommen og innledning av FHF


Fiskevelferd-hvorfor er det viktig? av Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen


Fiskevelferd-hvorfor er det viktig? av Berit Seljestokken, Grieg Seafood Finnmark


FISHWELL - utvikling av operative velferdsindikatorer for laks og regnbueørret av Chris Noble med flere, Nofima


Ny teknologi for tidlig og direkte dokumentasjon av fiskevelferd? av Kevin Frank, SINTEF Fiskeri og havbruk


Vil sedasjon av smolt ved håndtering og flytting bedre velferden? av Ingrid Lein, Nofima


Fiskevelferd på siste reis-slakting, bedøving og trenging av Tom Ståle Nordtvedt og Ulf Erikson, SINTEF Fiskeri og havbruk


Velferd for rensefisk - viktig eller ikke? av Kjetil Heggen, Lerøy SFG


RENSVEL - operative velferdsindikatorer rensefisk av Ingrid Lein med flere, Nofima

 

Dag 2

Tema 1: Helhetlig bærekraft
Bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett av Kine Mari Karlsen, Nofima

 

Hvorfor behov for et bærekraftbarometer for havbruksnæringen? av Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group 

 

Miljømessig bærekraft: hvilke fakta relatert til bærekraft har Fiskeridirektoratet og hvordan presenteres de? av Erik Vikingstad, Fiskeridirektoratet

 

Hvilke fakta relatert til bærekraft har Mattilsynet og hvordan presenteres de? av Fride Andersen, Mattilsynet


Økonomisk bærekraft: Er lønnsomheten i havbruk truet? av Audun Iversen, Nofima

 

Sosial bærekraft: Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen av Roger Richardsen/Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk

 

Tema 2: Sameksistens havbruk og fiskeri

Innledning av Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

 

Innledning Brit Blomsø, Sjømat Norge

 

Gyter torsk nær oppdrettsanlegg? av Raymond Bannister og Terje Van der Meeren, HI

 

Hvilke miljøeffekter har lusemidler? av Gro Harlaug Refseth, Akvaplan-niva

 

Utfordring: kan man tjene penger rundt oppdrettsanleggene?
ProCoEx tiltak for positiv sameksistens av Bjørn Steinar Sæther, Nofima og Ingebrigt Uglem, NINA


FHFs strategi og prioriteringer for sameksistens. Hva er kunnskapshull sett fra næringen?
 

 

keyboard_arrow_up