Til innholdet

Utvikling- og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier»

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

I dagens slakteprosess av oppdrettet laks og ørret, benyttes det nedkjølt sjøvann i utblødningstankene. 

Fiskeblod i prosessvannet medfører lav UV-transmisjon og utfordringer for håndteringen av prosessvann i anlegget, og bidrar til risiko for kontaminering av fisk. I tillegg bidrar blod, slim, proteinfraksjoner og fett til et høyt organisk innhold i vannet, noe som er krevende for rengjøring med kjente desinfeksjonsmidler.

Det er behov for å utvikle ny teknologi, eller tilpasse eksisterende teknologi, for rensing av prosessvann fra utblødningstanker ved norske slakterier for laks og ørret. Renset vann vil gi mulighet for økt resirkulasjon av nedkjølt sjøvann til RSW-anlegget og bidra til bedre effekt av UV-behandlingen, redusert kontaminering av anlegg og redusert energibehov til nedkjøling av sjøvann.

Nyere renseprinsipper har vært testet i mindre skala i et tidligere prosjekt finansiert av FHF (901545). Resultatene viste at det er mulig å oppnå forbedret rensing av prosessvann ved bruk av ny teknologi basert på sentrifugering.  

Målet med prosjektet er å utvikle ny teknologi i fullskala, eller forbedre og tilpasse eksisterende teknologi, for rensing og gjenbruk av prosessvann fra utblødningstanker ved norske lakseslakterier.

keyboard_arrow_up