Til innholdet

Utvikling og testing av RSW-tanker

FHF lyser ut inntil kr. 5,0 mill. NOK til et prosjekt for utvikling og testing av RSW-tanker, innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Dagens RSW-tanker består av korrugerte skott med mange skarpe vinkler og stort areal.

Korrugerte skott hindrer effektiv vasking og sirkulasjon. En annen innvendig form på tankene med rette flater og avrundede hjørner og bunn hadde gitt bedre sirkulasjon og ville forenklet vaskeprosessen.

Tanker med avrundinger vil og gi mer styrke og er i utgangspunktet bedre egnet for trykksetting, som kan bidra til alternative lossingsløsninger til vakuum/trykk pumper, noe som i dag medfører en del skader på råstoffet.

Hovedmål med prosjektet er å utvikle og teste RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

En alternativ design skal:

- Oppnå effektiv sirkulasjon ved høy fyllingsgrad

- Oppnå effektivt renhold som redusere faren for listeria kontaminering

- Oppnå mer effektiv og skånsom lossing ved trykksetting av tanken

Prosjektet skal også simulere og verifisere ulike design mht. egenskaper som sirkulasjon og styrke i forhold til nødvendig trykkbelastning ved lossing.

Prosjektet skal medføre bygging og testing av fullskala prototype i nybygg og evaluering av resultater sammenlignet med konvensjonelt design (forutsetter at utviklet teknologi blir foretrukket ved bygging av ny båt).

keyboard_arrow_up