Til innholdet

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

FHF lyser ut inntil kr. 3,5 mill. NOK til utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Dagens RSW tanker er laget slik at skrogvolumet blir utnyttet best mulig, samtidig som at styrken er ivaretatt ved fulle tanker. Dette innebærer korrugerte skott med mange skarpe vinkler og stort areal. 

Korrugerte skott hindrer effektiv vasking og sirkulasjon. En annen innvendig form på tankene med rette flater og avrundede hjørner og bunn hadde gitt bedre sirkulasjon og ville forenklet vaskeprosessen.

Kanaler for innløp og utløp av nedkjølt sjøvann må også innrettes og designes for best mulig sirkulasjon og effektiv vasking. Tanker med avrundinger gir mer styrke og er i utgangspunktet bedre egnet for trykksetting og løsningen kan derfor også innbefatte en løsning for trykklossing i stedet for vakuum/trykk pumper som medfører en del skader på råstoffet

Hovedmål med prosjektet er utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

Det er tre delmål som leder til hovedmålet med prosjektet:

- Utvikle alternative design av RSW-tanker for å oppnå effektiv sirkulasjon ved høy fyllingsgrad, effektiv og presis temperaturstyring, effektivt renhold, samt mer effektiv og skånsom lossing ved trykksetting av tanken

- Simulere og verifisere ulike design mht. egenskaper som sirkulasjon og styrke i forhold til nødvendig trykkbelastning ved lossing.

- Bygging og testing av fullskala prototype i nybygg, evaluere resultater, kost-nytte analyse og sammenligne med et konvensjonelt design.

 

keyboard_arrow_up