Til innholdet

Utvikling, kalibrering og verifisering av håndholdt vannmåler for klippfisk

FHF lyser ut inntil 2,3 mill. NOK for å utvikle en rask og ikke destruktiv metode for vannmåling i klippfisk med et håndholdt instrument.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901668

Vanninnhold i klippfisk er en viktig parameter som definerer klippfisk til eksport. Målingen varierer fra land til land, og det finnes ingen standardiserte metoder for prøveuttak. I tillegg krever dagens metoder at målt fisk må destrueres, og det tar flere dager å få svar på målingene. Det er behov for å utvikle en analysemetode som ikke destruerer fisk, og som gir svar på vanninnhold øyeblikkelig.

Næringen ser stort behov for en enklere og mer fleksibel versjon av teknologien som finnes, der en håndholdt vannmåling kunne hjelpe til i intern kontroll i den daglige produksjonen uten å gjøre større investeringer i selve linjen, og slik at den kan tilpasses til de forskjellige prøveuttak som kreves i de ulike mottaksland.

Målsetting er å utvikle en rask og ikke destruktiv metode for å måle vanninnhold i klippfisk med et håndholdt instrument.

Prosjektet skal:
- lage en målemetode basert på forskjellige krav til prøveuttak iht. Codex, Brasil, Portugal.

- kalibrere samt verifisere ny metode vs. referansemetodene.

- implementere teknologien i daglig drift.

keyboard_arrow_up