Til innholdet

Utvikling av snøkrabbeteiner

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å utvikle og forbedre teiner benyttet i fiske etter snøkrabbe.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiske etter snøkrabbe med teiner har økt i omfang de siste årene og utgjorde 17% av eksportverdien av skalldyr i 2019. Det er flere problemstillinger ved dette fisket, de viktigste er:

  • Dårlig størrelsesseleksjon, noe som kan bidra til skade/kvalitetsforringelse, velferdsutfordringer og dødelighet på krabbe som sorteres ut på dekk og settes ut igjen.
  • Lav fangsteffektivitet, noe som medfører at en må benytte mange teiner for å oppnå lønnsomhet. Lenker på opptil 400 teiner er ikke uvanlig.
  • Teinene er sammensatt av lite miljøvennlige materialer.


Målsettingen med prosjektet er å utvikle og forbedre teiner som gir økt fangsteffektivitet, selektivitet og velferd.

Delmål er å:

  • Utvikle en effektiv og skånsom seleksjonsanordning for utsortering av undermålskrabbe på fiskedyp.
  • Øke fangsteffektiviteten for krabber over minstemålet.
  • Utvikle fluktåpninger som slipper ut fangsten i tapte teiner (hindre spøkelsesfiske).
  • Finne frem til mer miljøvennlige materialer og som gjør teinene enklere å resirkulere.

 

keyboard_arrow_up