Til innholdet

Utvikling av prosesslinje for effektiv bearbeiding av restråstoff fra salt- og klippfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

«Strategisk Satsing klippfisk» i FHF omhandler å bidra til å jobbe frem «neste generasjon klippfisklinje», med ny produksjonsteknologi og produktkunnskap av bearbeidet klippfisk. Gjennom de seneste årene har klippfiskmarkedet hatt en økende utvikling mot mer bearbeidede sluttprodukter. Denne utviklingen skjer i flere av de største mottakerlandene for norsk klippfisk. En slik utvikling i markedene forventes å øke. Det eksporteres om lag 99% klippfisk i flak. En utvikling av ny teknologi vil bidra til å øke den norske konkurransekraften, øke bearbeidingsgraden og norsk verdiskaping.

Økt bearbeidingsgrad av salt- og klippfisk gjennom produksjon av eksempelvis porsjonsstykker eller utvannede fryste loins produkter gir en betydelig andel avskjær i form av buker, spord og nakker. Det er viktig å utnytte dette restråstoffet til mer høyverdige anvendelser.

 

Målsetting /Problemstilling

Å utvikle ny- eller tilpasset teknologi for effektiv bearbeidet av restråstoff fra salt- og klippfisk produksjon til mer høyverdige produkter.

 

keyboard_arrow_up