Til innholdet

Utvikling av metode for automatisk måling av tekstur i laks og ørret

FHF utlyser et prosjekt der målet er å utvikle en metode for objektiv måling av egenskaper i hel laks som kan predikere tekstur i laksefilet i hele holdbarhetstiden

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901683

Kvalitet av laksefilet er et sammensatt begrep og representerer summen av farge, lukt, smak og tekstur. Tekstur består av mange elementer som for eksempel fasthet, bløthet, elastisitet, spalting og bruddstyrke. Det er etablert metoder for å måle flere av disse egenskapene instrumentelt og ved hjelp av sensorisk analyse. I prosjektet «Fastere laks, industritest og opplæring», ble det utarbeidet en metode for å evaluere tekstur på pre-rigor laks (900109). Metoden benyttes fortsatt ved bedømmelse av tekstur på laks ved slakteriene.

Det er behov for å etablere en felles omforent metode som ivaretar måling av egenskaper som påvirker tekstur på en objektiv måte.

Målemetoder som er automatiske og kan utføres på produksjonslinjen uten inngripen vil være fordelaktig. 

Målet med prosjektet er å utvikle en metode for objektiv måling av egenskaper i hel laks som kan predikere tekstur i laksefilet i hele holdbarhetstiden. Målemetoden må kunne automatiseres og ideelt sett utføres på et stort antall prøver uten at de ødelegges. 

Leveransen fra prosjektet kan være en metode som kan demonstreres og verifiseres gjennom praktiske forsøk. Et slikt resultat kan danne grunnlag for utvikling av industriell teknologi. 

FHF tar sikte på å finansiere ett prosjekt hvor økonomisk ramme er et vesentlig utvalgskriterium og hvor kostnadseffektiv bruk av ressurser er viktig.

keyboard_arrow_up