Til innholdet

Utvikle systemer for beslutningstøtte i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 5.000.000 NOK for å utvikle systemer for beslutningsstøtte som ved hjelp av datadeling vil forenkle rapportering for flåten.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiskeflåten har fått verdifulle og nyttige verktøy gjennom utviklingsarbeidet som har skjedd innen datadeling, der FiskInfo er det viktigste utviklingsløpet og der Barentswatch er en veldig mye brukt og viktig portal for datadelingen. Utviklingsarbeidet har skjedd i samarbeid mellom flere offentlige etater og private aktører. Det er imidlertid fortsatt betydelig potensiale for økt verdi og nytte gjennom økt deling av data.

Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å dele og sette sammen data på nye og mer effektive måter. Løsningene kan blant annet bidra til:

  • Et mer energieffektivt fiske
  • Optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter
  • Bedre forvaltning av ressursene
  • Enklere rapporteringssystemer 

Målsettingen med prosjektet er å forenkle rapportering og videreutvikle gode beslutningsstøttesystemer ved hjelp av datadeling.

Prosjektet skal:

  • Kartlegge krav til rapportering innen de ulike flåtegruppene
  • Kartlegge hvilke data det er fornuftig å dele for å gi en bedre beslutningstøtte til fiskeflåten
  • Lage en plan for utviklingsløp i prioritert rekkefølge
  • Utvikle tekniske løsninger
keyboard_arrow_up