Til innholdet

Utlysning innen FHFs PiB ordning - fjerning av pinbone i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 2,5 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

«Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell» omhandler etablering av en effektiv og bærekraftig produksjon av makrellfilet for eksport til Japan og Korea.

 

Omlag 80.000–120.000 tonn med rund makrell blir hvert år sendt til Kina for å produsere makrellfilet uten pin bone. Her tines fisken opp, hånd-fileteres og pin bone fjernes manuelt ved hjelp av billig arbeidskraft. Det ferdige produktet fryses inn på nytt for reeksport til de store markedene i Japan og Korea. Tilbudet med makrellfilet uten pin bone øker både i Japan og Korea pga større etterspørsel etter slike produkter. For å kunne utvikle norsk produksjon av makrellfilet videre, blir derfor fjerning av pin bone er en avgjørende faktor for å kunne lykkes. På grunn av høye lønnskostnader må norske produsenter benytte seg av egnet teknologi og metoder for å fjerne pin bone. Slike løsninger finnes ikke for makrell og må utvikles, eller tilpasses makrellfilet.

 

Målsetting /Problemstilling

Målet med prosjektet er å utvikle eller tilpasse eksisterende teknologi og/eller prosesser for fjerning eller eliminering av pin bone i makrellfilet. Problemstillingen skal ikke løses ved utvikling av ny nappeteknologi siden det allerede pågår et prosjekt i regi av FHF med den problemstillingen.

 

keyboard_arrow_up