Til innholdet

Utlysning: Industrielle konsepter for refreshed - produkter

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner for å kartlegge og optimalisere industrielle konsepter for refreshed - produkter av hvitfisk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn og problemstilling

Stadig flere fiskeindustribedrifter har utviklet, eller holder på å utvikle, refreshed-produkter for hvitfisk. 
Bedriftene kan gjennom refreshed-konsepter oppnå lavere distribusjonskostnader, mer stabile leveranser, jevn og høy kvalitet og mulighet for merkevarebygging.

Fortsatt har bedriftene utviklingsløp knyttet til å forbedre egne konsepter for refreshed-produkter. I den forbindelse skal det gjennomføres en kartlegging av de industrielle prosessene for å identifisere tiltak for å optimalisere produksjon og kvalitet på refreshed-produkter. Det skal fokuseres på hvordan både råstoffkvalitet, produksjonsprosessen, innfrysing og tining påvirker kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet

Forskningsresultater som er relevant i forhold til refresh-produsjon av hvitfisk (råstoffkvalitet, innfrysing, tining, holdbarhet, etc.) skal beskrives gjennom en kunnskapsstatus på området.

 

 

keyboard_arrow_up