Til innholdet

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

FHF lyser ut inntil 8 mill. kroner for tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått ulike krav om bruk av automatiske vekter og veiesystemer i fiskerinæringen ved landing av viltlevende marine ressurser.

Det vil være både kostbart og ressurskrevende dersom hver enkelt bedrift skal tilpasse hardware og utvikle software som effektivt kan møte kravene til datafangst, lagring og overføring av veiedata. FHF lyser derfor ut midler til inntil 2 prosjekter for å tilpasse eksisterende vekter- og veiesystemer til både pelagisk industri og de nye kravene fra Fiskeridirektoratet og Justervesenet. Prosjektene skal ha fokus på at den nye løsningen skal oppfylle nye krav til lagring og overføring av data fra automatiske veiesystemer.

Intensjonen med prosjektene er at den nye teknologien skal være mest mulig tilpasset sektorielle- og produktspesifikke utfordringer som er typiske for norsk pelagisk industri og bidra til reduserte kostnader.

 

Målsetting er å tilpasse eksisterende teknologi og utvikle software for automatisk veiesystem ved en pilotbedrift for mottak av pelagisk fisk. Med pilotbedrift menes et kommersielt mottaksanlegg som er representativt for norsk pelagisk konsumindustri.

Delmål er å utvikle og teste ut løsninger for datafangst, lagring og overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet.

Samt å utvikle løsninger for bruk av veiedata ved føring av seddel. Veiedata skal utveksles elektronisk mellom vektsystem og seddelsystem.

keyboard_arrow_up