Til innholdet

Testing av beste tilgjengelige teknologi (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri.

FHF lyser ut inntil 4 mill. kroner for testing av beste teknologi for rensing av prosessvann fra pelagisk industri.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB!
Utlysning ble revidert etter at den ble utlagt, delmål ble presisert, revidert utlysning ble lagt ut 23.2. kl. 16

 

Prosessvann og utslippsvann fra produksjon av pelagisk fisk til konsum utgjør et betydelig volum i de perioder av året hvor det er stor aktivitet.

Nye krav fra EU om rensing av prosess- og rensevann som skal implementeres på slutten av 2023 er en utfordring for industrien.

EU har utarbeidet BAT referansedokumenter (BREF) for å beskrive beste tilgjengelig teknologi (BAT) for ulike industrisektorer og typer industriell virksomhet.

Det er derfor stort behov for å måle effekt av beste tilgjengelige teknologi.

Målsetting med prosjektet er å teste og måle effekt av egnet tilgjengelige teknologi for rensing av prosessvann fra pelagisk industri.

Prosjektet skal karakterisere avløpsvannet før rensing, kartlegge aktuelle og relevante teknologiløsninger for rensing av prosessvann og velge hvilke teknologier som skal testes.

Prosjektet skal teste og evaluere valgt teknologi i hht kommende krav fra EU (BAT/BREF), karakterisere avløpsvannet etter rensing i hht BAT/BREF samt dokumentere testresultatene og vurdere egnethet opp mot kapasitet, renseeffekt, løpende vedlikehold og kostnader.

 

keyboard_arrow_up