Til innholdet

Teknologi for utnyttelse av hode og rygger i fiskefartøy

FHF lyser ut inntil 7,0 mill. til å utvikle teknologi for utnyttelse av hoder og rygger i fiskeflåten

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Mesteparten av uutnyttet restråstoff kan adresseres til havfiskeflåten. Ikke utnyttet mengde av hoder i 2021 var ca. 35.000 tonn. Ikke utnyttet mengde av rygger og avskjær var ca. 5.000 tonn i 2021.

Det ligger derfor et betydelig potensiale å i kunne utnytte hoder og rygger om bord i fiskefartøy til produksjon av verdiskapende produkter.
Da må det utvikles teknologi som kan gjøre disse operasjonene om bord og bevare restråstoffet slik at det kan utnyttes til økt verdiskaping.


Målet med prosjektet er å utvikle eller videreutvikle maskin for kapping og deling av fiskehoder, samt fjerning av gjeller og rester av innvoller.

Prosjektet skal og utvikle en modul til filetmaskin som skjærer av bukene fra filetbeinet samt kapper resterende ryggbein så svømmeblære og fiskekjøtt i resterende del av ryggbeinet også kan utnyttes.

keyboard_arrow_up