Til innholdet

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle en rask metode for automatisk sortering av rund tørrfisk.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901695

Tørrfisk blir i dag sortert av en tørrfiskvraker i 20 ulike kvalitetsgrupper, og grovsortert i tre hovedgrupper. Dette er tidkrevende manuelt arbeid. Vrakerne kan ha store utfordringer når de skal bedømme kvaliteten på tørrfisken.
Kvalitetsfeil på tørrfisk (frostskader og blod) kan være vanskelig å oppdage og feilene visere seg først når fisken er ferdig sortert og blir vannet ut. I praksis betyr dette at feilene registreres først hos bedrifter og kundene som videreforedler fisken.

Næringen har etterspurt teknologi for å automatisere denne prosessen på tvers av kvalitetsgrupper med fokus på blod i fiskemuskel, frostskader, mucoso, samt grunnleggende kvalitet. Det er gjennom et FHF-prosjekt på rundfisk utviklet automatisk sortering ved hjelp av spektroskopi ved estimering av blodinnhold (FHF-901489 Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)). Det er ønskelig å dokumentere om denne teknologien også kan benyttes til sortering av tørrfisk.

Hovedmålsetting er å utvikle en rask og ikke destruktiv metode for å automatisk kvalitetssortering av tørrfisk.

Prosjektet skal i tillegg ha fire delmål: 

-Å teste om hyperspektral avbildning kan benyttes til automatisk kvalitetsvurdering av tørrfisk med kjent kvalitet på tvers av kvalitetsklassene.

-Å tilpasse og kalibrere teknologien for automatisk kvalitetsvurdering mht blod i fiskemuskel og grad av frostskader.

-Å teste muligheter for å sortere tørrfisk med bakgrunn i farge på skinnet, grad av mucoso, form og farge på skinn og grunnleggende sortering i kvalitetsgrupper (prima, sekunda og vrak).

-Å gjennomføre kost /-nytte analyser for å kunne implementere teknologien i daglig drift.

 

keyboard_arrow_up