Til innholdet

Strategisk satsing for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon i hvitfisknæringen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut inntil 12 mill. kr gjennom en strategisk satsing for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon i hvitfisknæringen.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901489
Prosjektnr: 901490

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut inntil 12 mill. kr til teknologiprosjekter innenfor FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB) for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon. Utlysningen er en del av FHF sin totale satsing for å utvikle automatiserte og effektive linjer for produksjon av hvitfisk og omfatter følgende tema:


1. Automatisk singulering og ensretting av fisk.
2. Automatisk kvalitetskontroll av rund fisk og filet
3. Automatisk inter-leaved pakking om bord i båt.

keyboard_arrow_up