Til innholdet

Slitasje og hull i not

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for finansiering av inntil 3 prosjekter med målsetting om å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901678
Prosjektnr: 901677

Bakgrunn

Tidlig og automatisk varsling av skade eller svekkelse på nøter i oppdrettsanlegg vil være et viktig tiltak for å forebygge rømming, og et positivt HMS-tiltak ved at det reduserer følt usikkerhet om tilstanden til nøtene. Velfungerende utstyr vil ha et stort markedspotensial, både i Norge og for eksport.

Målsetting

Å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not.

keyboard_arrow_up