Til innholdet

Seleksjon i reketrål – overlevelse hos utsortert reke

FHF lyser ut inntil 2.8 mill. NOK for å utvikle kunnskap om overlevelse hos reker som har gått gjennom seleksjonssystemer i reketrål.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det har vært oppmerksomhet knyttet til rekefisket i sør de siste årene, spesielt med tanke på fangst og potensiell dumping av småreker.

I tillegg er det knyttet usikkerhet til overlevelse hos reker som blir utsortert og hvor de blir utsortert i vannmassen.

Det er jobbet mye med å finne gode seleksjonsløsninger, herunder utvikling av en ny type størrelsesselektiv rist, utvikling av nye trålkonstruksjoner.

Det er imidlertid stort behov for bedre kunnskapsgrunnlag som grunnlag for å kunne  utvikle tilfredsstillende løsninger.

 

Målsetting 

Målsettingen med prosjektet er å oppnå kunnskap om bedre/ mer skånsom seleksjon av undermålsreke og overlevelse hos utsortert reke.

 

Delmål:

  • Estimere den relative andel av reker som sorteres ut i havoverflaten for to alternative rekesekker.
  • Utvikle metodikk for å estimere overlevelse av reker som sorteres ut i havoverflate på forskjellige årstider.
keyboard_arrow_up